Ogłoszenia parafialne: XXIX Niedziela Zwykła 20 X 2019

Uroczystość św. Jana Kantego, kapłana,

głównego patrona archidiecezji Krakowskiej i miasta Krakowa

 1. Witamy w naszej wspólnocie parafialnej ks. Józefa Gubałę, Proboszcza parafii św. Mikołaja w Krakowie i Kustosza Relikwii bł. Hanny Chrzanowskiej. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i wygłoszone Słowo Boże z okazji instalacji relikwii.
 2. 2. Dzisiejsza Niedziela Misyjna, która rozpoczyna Tydzień Misyjny pod hasłem: „Ochrzczeni i posłani”.
 3. Godz. 16.30 Różaniec prowadzony przez Róże Różańcowe Kobiet MB Miłosierdzia i MB Różańcową. Rozważamy tajemnice: chwalebne.
 4. Modlitwą okazujemy naszym zmarłym: wdzięczność, pamięć i prosimy o wieczny pokój. Wypominki można składać od dziś po każdej Mszy św. w zakrystii. W tygodniu w kancelarii parafialnej we wtorek i czwartek, godz. 17.00 – 18.00 oraz w sobotę 8.00 – 9.00. Prosimy o czytelne i zrozumiałe pisanie imion i nazwisk (litery drukowane), jak również wpisywanie imion rodziców, czy dzieci. Kartki z wypominkami znaczymy literką „R” – roczne lub „1x” – jednorazowe. Przy zamawianiu wypominek nie zamawiamy i nie rezerwujemy intencji Mszy św. na przyszły rok. Dopiero będzie można to czynić po 15 listopada. Szczegóły dotyczące wypominek w gablotkach i na stronie internetowej parafii.

W TYM TYGODNIU BĘDZIEMY PRZEŻYWAĆ:

 • Poniedziałek:

   – godz. 18.00 Msza św. i Różaniec św. prowadzony przez kl. III.

 • Wtorek – 22 dzień miesiąca

– wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża.

godz. 15.30 spotkanie przed Bierzmowaniem kl. VIII SP BK i WW na plebanii.

– godz. 17.30 zapraszamy na nabożeństwo do św. Jana Pawła II. 

– godz. 18.00 Msza św. i Różaniec św. prowadzony przez kl. VI WW.

 • Środa:

godz. 18.00 Msza św. i Różaniec prowadzony przez kl. IV z WW.

 • Czwartek:

– wspomnienie św. Antoniego Marii Klareta, bp. Święto patronalne naszych Sióstr Misjonarek Klaretynek.

– godz. 18.00 Msza św. i Różaniec św. prowadzony przez kl. VI z WW.

 • Piątek:

– godz. 18.00 Msza św. i koronka do Miłosierdzia Bożego w czasie Komunii św. oraz Różaniec św. prowadzony przez kl. VII WW.

 • Sobota:

godz. 18.00 Msza św. z niedzieli i Różaniec św. prowadzony przez Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św. oraz Grupę: Białokościelanek.

– przypominamy o zmianie czasu z soboty na niedziele, z letniego na zimowy.

 • Następna niedziela – Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła Własnego:

godz. 9.30 Msza św. i wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do św. Michała Archanioła i hymn: „Ciebie Boga wysławiamy”. Na pozostałych Mszach św. po Komunii św. odśpiewamy hymn: „Ciebie Boga Wysławiamy”.

godz. 11.30 Msza św. z uroczystym Chrztem św.

godz. 16.30 Różaniec prowadzony przez Róże Różańcowe Kobiet MB Nieustającej Pomocy i NMP z Lourdes. Rozważamy tajemnice: chwalebne. Modlimy się w intencji mieszkańców Białego Kościoła.

godz. 17.00 Msza św. o bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla członkiń i ich rodzin, a dla zmarłych o wieczne zbawienie i Miłosierdzie Boże – od Róż Różańcowych Kobiet MB Nieustającej Pomocy i NMP z Lourdes.

zgodnie z uchwałą Konferencji Episkopatu Polski, co roku prowadzone są badania niedzielnych praktyk religijnych, czyli: liczenie wiernych uczestniczących we Mszy św. i przyjmujących Komunię św. w przyszłą niedzielę. Będą to czynić uczniowie przygotowujący się do Bierzmowania. Kto ukończył 7 rok życia jest zobowiązany do uczestniczenia we Mszy św. w niedziele i święta obowiązujące pod grzechem ciężkim. Zwalnia z uczestniczenia choroba lub ważna przyczyna.

 1. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.
 1. Bóg zapłać za troskę o świątynię p. Kościelnemu i S. Misjonarkom oraz za pracę na rzecz parafii p. Włodzimierzowi Szumnemu i firmie p. Stanisława Windysa.
 1. Wpłynęły 3 koperty na „ołtarz św. Antoniego” od rodzin: Żurków, ul. Bliźniaków 51; Renaty i Stanisława Windysów; Krystyny Dzioba oraz Anety i Mateusza Jarzmik,
  ul. św. Floriana 32 oraz 1 koperta na „prace w parafii” od rodziny: K.K. Dzioba WW. Bóg zapłać.
 1. Zbiórka z „Dnia Papieskiego” wyniosła: 2.794 zł i 30 gr. Bóg zapłać za każdą ofiarę
  w imieniu młodzieży zdolnej, ale pochodzącej z biednych rodzin. Podziękowanie dla młodzieży przygotowującej się do Bierzmowania za zbieranie ofiar.
 2. Życzymy miłej i spokojnej niedzieli przeżytej w gronie rodzinnym.
 3. W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności z naszej wspólnoty parafialnej
  śp. Juliana Polakiewicza z Wielkiej Wsi. Bóg zapłać za zamówione Msze św. pogrzebowe i złożone ofiary od: rodziny, przyjaciół, znajomych, sąsiadów oraz parafian. Módlmy się za niego i za naszych zmarłych: Wieczne odpoczywanie…, Dobry Jezu…, Niech odpoczywa…