Pogrzeb i sprawy cmentarza

Zgłaszamy w kancelarii parafialnej przynosząc akt zgonu, zaświadczenie o przyjęciu sakramentu namaszczenia chorych (kto był w szpitalu) oraz dokumenty regulujące: „kto jest zarządcą grobu” i opłatę na utrzymanie cmentarza.

Sprawy pogrzebu załatwiamy z panem kościelnym i z panem organistą osobiście. Rodzina, krewni i znajomi powinni przystąpić do spowiedzi św. a na Mszy św. do Komunii św.

 

Sprawozdanie i ustalenia z przebiegu spotkania Duszpasterskiej Rady Parafialnej dnia 30 marca 2014r.

Dnia 30 marca br. w remizie OSP Biały Kościół odbyło się spotkanie w sprawie cmentarza parafialnego. Wzięło w nim udział 45 osób z:

– DRP naszej parafii,

– przedstawiciele DRP z Bębła – Czajowic,

– sołtysi miejscowości wchodzących w skład parafii Biały Kościół i Bębła – Czajowic,

– radni naszej gminy oraz

– przedstawiciele rad sołecki.

Ustalono następujące zasady zarządzanie i obowiązujące opłaty od 1 kwietnia 2014r.

Wszystkie opłaty obowiązują na 20 lat:

  • § Grób ziemny pojedynczy (na szerokość 1 trumny): 400 zł.
  • § Grób ziemny podwójny (na szerokość 2 trumien): 700 zł.
  • § Grobowiec pojedynczy (piwnica murowana, na szerokość 1 trumny): 700 zł.
  • § Grobowiec podwójny (na szerokość 2 trumien): 1.000 zł.

Istniejące groby dziecięce zwolnione są z opłat, a nowe – 50% ustalonych stawek.

Wszelkie opłaty dotyczą miejsca pochówku, a nie ilości pochowanych osób.

Osobom spoza parafii Białego Kościoła i Bębła – Czajowie nie będą sprzedawane miejsca na cmentarzu, a opłaty dla tych, którzy chcą być pochowani na swoich przodkach, a mieszkają poza parafiami Białego Kościoła i Bębła – Czajowie będą o 50% wyższe.

W przypadku braku dowodu opłaty miejsca na cmentarzu, będzie się uznawać, że była ona dokonana w czasie ostatniego pochówku w danym grobie na 25 lat.

W razie niejasności proszę o kontakt z ks. Proboszczem lub Zakładem Kamieniarskim „Kruk”.

ks. Kanonik Marek Wcisło – Proboszcz