Sakrament Małżeństwa

Zapowiedzi przedślubne przyjmowane są na trzy miesiące przed ślubem, we wtorki i czwartki w godzinach kancelaryjnych,
w parafii narzeczonej, narzeczonego lub innej parafii, za zgodą parafii narzeczonej lub narzeczonego. Narzeczeni przynoszą
ze sobą następujące dokumenty:

– Dowód osobisty
– Zaświadczenie z USC
– Metrykę chrztu (ważna 6 miesięcy) i bierzmowania
– Świadectwo ukończenia katechezy (indeks z katechezy)
– Zaświadczenie z kursu przedmałżeńskiego lub dni skupienia
dla narzeczonych

Jeśli osoby, które mieszkają za granicą, chciałyby zawrzeć sakrament małżeństwa, wówczas, zgodnie ze wskazaniami Kurii Metropolitalnej, powinny spisywać protokół za granicą, czyli w miejscu rzeczywistego zamieszkania, a nie zameldowania w Polsce. Parafia zamieszkania wystawia do Polski licencję, czyli pozwolenie na pobłogosławienie małżeństwa.

Zapowiedzi są wywieszane w gablotce przy kościele. Szczegóły związane z oprawą liturgiczną ślubu ustalamy z panem kościelnym i panem organistą osobiście. Narzeczeni, świadkowie, rodzice, rodzeństwo, krewni i znajomi powinni przystąpić
do spowiedzi św. a na Mszy św. do Komunii św.