Sakrament Chrztu Świętego

Udzielany jest w IV niedzielę miesiąca na Mszy świętej
o godz. 11.30. Dziecko do chrztu należy zgłosić w kancelarii przynajmniej tydzień przed chrztem w parafii stałego zamieszkania rodziców. Przy zapisie dziecka do chrztu, należy okazać:

– Akt urodzenia dziecka z USC
– Akt sakramentu małżeństwa rodziców

Rodzice chrzestni okazują zaświadczenie, że mogą być chrzestnymi. Rodzice i chrzestni powinni przystąpić
do spowiedzi św. a na Mszy św. do Komunii św.