Intencje Mszy św. 30 III – 5 IV 2020.

Dzień Godzina

Intencje

Poniedziałek

30 III 2020

700 + Macieja Kulona – od babci Marii

   i dziadka Mariana.

Kraków ++ Jana i Janiny Kowalskich.
Wtorek

31 III 2020

Kraków + Mieczysława Janasa – od syna, synowej

    i wnuka.

1800 ++ Adama i Krzysztofa Kowalskich wraz 

      ze zm. dziadkami, Stanisława i Adeli 

      Wojdałów wraz ze zm. synem Józefem

      i zięciem Władysławem.

Środa

1 IV 2020

700 ++ Stanisława i Marianny (22 r. śm.) wraz

ze zm. synami: Wojciechem i Stanisławem, córką: Janiną Gwiazdecką oraz za zm.

z rodz. Żuchowiczów.

Kraków + Edwarda Filipowskiego – od brata

    Jerzego z rodziną.

Kraków ++ Adama Litewki wraz ze zm. rodzicami.
Kraków Podziękowanie za łaski, z prośbą o bł. Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Ewy w 18 rocznicę urodzin.
Kraków + Jana Dziedzica.
Czwartek

2 IV 2020

1800 ++ Józefa i Anny Litewków oraz

      Stanisława Żurka.

Piątek

3 IV 2020

1800 Podziękowanie za łaski, z prośbą o bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Stasia

w 1 rocznicę urodzin.

Sobota

4 IV 2020

1800 W intencji Panu Bogu wiadomej.
Niedziela

Palmowa

 

5 IV 2020

730 Parafia.
930 ++ Małgorzaty Nabagło (6 r.śm.) oraz

      Jana Krzywdy (19 r.śm.).

1130 ++ Jana Żurka (4 r.śm.) wraz ze zm.

      rodzicami i teściami.

1700 W intencji Panu Bogu wiadomej.