Sprawozdanie z Kolędy AD 2017 r.

02 lut

Sprawozdanie z Kolędy AD 2017 r.

„Przyszliśmy tu po kolędzie, niech wam za przykro nie będzie.

A czy będzie, czy nie będzie, sam Pan Jezus chodził po kolędzie, więc kolędować będziemy!”

Tak w starej, żartobliwej pastorałce kolędniczej witano się z domownikami, którzy przyjmowali kolędników. Za nami czas odwiedzin kolędników, a także wizyty duszpasterskiej. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli nas po kolędzie z wielką serdecznością i gościnnością. Że dostrzegliście w tej wizycie łaskę Bożą i Boże błogosławieństwo. Pastorałka mówi, że Pan Jezus sam chodził po kolędzie, ale chociaż dokładnie tak nie było, tekst wyraża prawdę, że podczas wspólnej modlitwy z kapłanem, spotykamy się z samym Jezusem. Dziękujemy więc za wspólną modlitwę, spotkania, rozmowy, poczęstunki i ofiary. Dziękujemy, że mogliśmy się zobaczyć „z bliska” i lepiej poznać Wasze życie, a także porozmawiać na temat życia naszej parafii. Z rozmów jasno wynika, że troska o parafię jest dla wielu z nas wspólną troską i za to dziękujemy.

            Wizyta duszpasterska nie jest wizytacją i dlatego zależy nam zawsze, by podczas rozmów poruszać sprawy: życiowe, rodzinne, parafialne. W wyniku tego pojawiają się pytania, uwagi, sugestie i prośby. Staraliśmy się je zapisywać, by do części z nich dzisiaj wrócić i postarać się na nie odpowiedzieć. W ten sposób chcemy docenić i uszanować Wasz głos i wkład w życie naszej wspólnoty.  Oto odpowiedzi na Wasze pytania i uwagi.

 1. 1.      Ogrzewanie kościoła

Radością napawa fakt, że dostrzegacie i doceniacie różnicę w temperaturze w naszym kościele. Założenie ogrzewania pociągnęło za sobą koszty, także rachunki za prąd będą znacznie większe. Ale ufamy, że z Bożą i ludzką pomocą będziemy je regularnie płacić. Niewiele jest takich kościołów, w których podczas ostrej zimy można modlić się nie czując przenikliwego zimna. Niech dobre warunki w naszej świątyni służą naszemu przychodzeniu na mszę św. i modlitwie: dzieci, młodzieży i dorosłych. Wśród kartek z ofiarami na ogrzewanie od Was była wiadomość: proszę nie dziękować, to my dziękujemy. Jesteśmy szczęśliwi, że doczekaliśmy się ogrzewania. Informację gdy idzie o sprawy duszpasterskie i prace remontowe są przekazywane na bieżąco i bardzo przejrzyście.

 1. 2.      Nabożeństwa – roraty

Odwiedzając Wasze domy wielokrotnie mieliśmy okazję widzieć plansze, które dzieci uzupełniały podczas ostatnich rorat. To wielka zasługa dzieci i ich bliskich. Dziękujemy szczególnie tym dzieciom, które mimo że nie wylosowały upragnionej figurki, wciąż chodzą na roraty. Cieszymy się, że tematy poruszane podczas rorat wzbudziły zainteresowanie także dorosłych i pomogły nam lepiej poznać historię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Ufamy, że kolejne nabożeństwa – zwłaszcza wielkopostne – będą gromadziły również dużą grupę dzieci, młodzieży i dorosłych.

 1. Ks. Wikary

Cieszę się, że dostrzegacie brak w naszej parafii drugiego księdza. To pokazuje, że brakuje nam śp. Ks. Kanonika oraz że w naszej parafii dwóch księży miało by co robić. Częściowo zastępują ich księża, którzy pomagają w naszej parafii dojeżdżając z Krakowa. Jakie są perspektywy starania się o księdza wikarego? W tym momencie nie jest to do końca jasne,
w związku ze zmianą Ordynariusza naszej Archidiecezji. Musimy zaczekać, aż okaże się, w jaki sposób abp Marek Jędraszewski będzie dysponował księżmi. Z naszej strony przyjęcie wikarego oznaczałoby spore zmiany. Konieczne jest zapewnienie mu mieszkania, a w tym momencie parafia nie ma takiego lokalu. Część plebani zamieszkiwana kiedyś przez ks. Kanonika wymaga remontu
i dużego nakładu środków finansowych. Nowy ksiądz uczyłby w szkole, a to wymaga reorganizacji dotychczasowego składu i obciążeń katechetów, których pracę sobie bardzo cenicie.

 1. 4.      Grób śp. Ks. Kanonika

Rozmowy podczas wizyty duszpasterskiej pokazały, że troska o pamięć ks. Kanoniku jest żywa wśród nas. Staramy się o nim pamiętać w naszych modlitwach (mszach św., wypominkach, rocznicy śmierci). Formą upamiętnienia ks. Kanonika byłby pomnik nagrobny, o który niektórzy
z parafian pytają. Nadszedł czas, by podjąć działania w tym kierunku. Dlaczego dopiero teraz? Między innymi dlatego, że ks. Kanonik nie zabiegał o tego rodzaju upamiętnienie, co zwykle robi się w rodzinach. W jego testamencie nie znajduje się żaden zapis na ten temat. Ks. Kanonik nie podjął też żadnych przygotowań w tym kierunku.

Chcąc podjąć realizację budowy grobowca, trzeba wziąć pod uwagę kilka kwestii,
np. problem połączenie grobowca ks. Kanonika z grobem śp. Ks. Kozłowskiego, budowniczego naszego kościoła. To wymaga przygotowania odpowiedniego projektu i zwiększenia kosztów. Ufamy, że ta inicjatywa, podjęta już przez niektórych naszych parafian zostanie zrealizowana. Idealnie byłoby, gdyby udało się zabudować taki projekt, który pozwoliłby odprawić mszę św. na cmentarzu z okazji Wszystkich Świętych. Kuria Metropolitalna w Krakowie nie akceptuje inicjatywy wiernych, że będą chodzić po parafii i zbierać na grobowiec kapłanów. Ta inicjatywa może wzbudzić niepotrzebne problemy i podziały.

 1. 5.      Duszpasterstwo dzieci i młodzieży

Wychowanie religijne dzieci jest zadaniem rodziców, ale Kościół zawsze włączał się w ten proces. Dobrze, że dostrzegacie zaangażowanie naszych Sióstr w prowadzeni scholii dziecięcej i młodzieżowej, w angażowanie dzieci i młodzieży w przebieg liturgii podczas mszy św. w II. niedzielę miesiąca. Ciągle potrzeba nowych inicjatyw, które pozwoliłby objąć zasięgiem szersze grono dzieci i młodzieży. Dlatego prosimy o otwartość na inicjatywy Sióstr i wspieranie ich w tej działalności.

Katecheci, siostry i kapłani bardzo gorąco proszą rodziców o dwie sprawy. Pierwsza, aby rodzice i dzieci uczestniczyli na niedzielnej Mszy św. Wiele dzieci, w odczuciu uczących religii nie chodzi w ogóle do kościoła. Trudno mówić o Bogu, o prawdach wiary, o kościele na religii, jak dzieci nie mają zbyt dużego pojęcia o tym co się dzieje w kościele, bo rodzice nie chodzą do kościoła.  I druga prośba. Aby w naszych rodzinach dzieci wraz z rodzicami wspólnie się modlili przed nocnym spoczynkiem. Nic tak nie buduje dzieci jak mama i tata, którzy klękają do modlitwy. Niestety w wielu rodzinach modlitwy wspólnej nie ma, a jeśli jest to sporadycznie lub tylko podczas Wigilii.

 1. 6.      Duszpasterstwo rodzin

Bardzo cieszymy się, że tak wiele małżeństw, także młodych, regularnie uczestniczy w niedzielnej mszy św. i przystępuje do Komunii św. Jednak dostrzegacie potrzebę czegoś więcej – możliwości uczestniczenia w spotkaniach dla małżeństw, wspólnej modlitwy, dyskusji. Jest to bardzo potrzebne w dzisiejszym świecie. Jednak zorganizowanie tego rodzaju duszpasterstwa wymaga dużej dyspozycyjności i czasu ze strony księdza, a więc będzie możliwe wtedy, gdy powiększy się skład księży w naszej parafii. Wszystkich, którym droga jest idea duszpasterstwa małżeństw i rodzin prosimy o modlitwę o rozwój tej inicjatywy.

 1. 7.      Opieka nad najbiedniejszymi

Cieszymy się, że w naszej parafii nie brak rodzin, które nie skarżą się na notoryczny brak środków do życia. Dobrze, że rodziny wielodzietne zostały zasilone środkami ze strony państwa, co znacznie ułatwiło ich życie. Są wśród nas także rodziny, a jeszcze bardziej osoby samotne, które nie mają wystarczająco dużo pieniędzy. Prosimy o wrażliwość na ich potrzeby. Przypominamy, że s. Anna organizuję i prowadzi zespół charytatywny, którego zadaniem jest pomaganie potrzebującym. Prosimy o wspieranie inicjatyw tego zespołu.

 1. 8.       Składka na Radio Maryja

W wielu domach w naszej parafii rozbrzmiewa rozgłośnia z Torunia. Dla wielu osób starszych, samotnych i chorych to jedyny kontakt z liturgią, wspólną modlitwą, katechezą. Także młodzi i zdrowi parafianie niejednokrotnie włączają Radio Maryja. To dlatego pojawiła się inicjatywa dobrowolnego wsparcia finansowego tego radia raz w roku, w formie ofiar do puszek. Ta inicjatywa zostanie przedyskutowana z Radą Parafialną.

 1. 9.      Msza św. w języku łacińskim

Podczas kolędy pojawiła się propozycja odprawiania raz w miesiącu mszy św. po łacinie. To bardzo ciekawy pomysł, bo język łaciński wciąż pozostaje oficjalnym językiem Kościoła. Jednak odprawianie mszy św. w tym języku byłoby niezrozumiałe dla ogromnej większości parafian, stąd zachęcamy osoby, które proszą o taką mszę św., by korzystały z możliwości uczestniczenia w niej w innych kościołach np. w Krakowie.

 1. 10.  Opłatki

Pojawiło się pytania i sugestia odnośnie sposobu rozprowadzania opłatków przez pana Organistę. Zdarza się, że podczas jego wizyt w domu nie ma rodziny i nie ma komu ich zostawić. Jednak propozycja, by opłatki nie były roznoszone, ale rozprowadzane w kościele nie wydaje się najlepsza. Wszyscy, którzy nie otrzymają opłatków od p. Organisty będą mogli je odebrać już nie na chórze, ale prościej – w zakrystii. Przypominam, że ofiary z opłatków są oficjalnym uposażeniem pana Krzysztofa.

 1. 11.  Przyjmowanie Komunii Świętej

Dobrze, że zwyczaj procesyjnego przyjmowania Komunii św. przyjął się i ułatwił nam modlitwę. Jednak podczas Świąt i większych uroczystości musimy dokonywać pewnych korekt, by usprawnić i umożliwić wszystkim przyjęcie Pana Jezusa. Prosimy o elastyczność i dostosowanie się do naszych propozycji, np. kolejności przyjmowania: najpierw osoby stojące, potem siedzące, jeden ksiądz/szafarz pod chórem. Ułatwieniem będzie także przesunięcie krzeseł nieco do przodu, co także ułatwi wejście do kościoła, bo nie będzie ono blokowane przez osoby zatrzymujące się z samego tyłu, a przez to nie będziemy wyziębiać kościoła.

  Czas kolędy minął, przed nami luty, a potem Wielki Post. Czas szybko ucieka, wieczność na nas czeka. Dziękując Bogu za Jego Opatrzności i Miłosierdzie prośmy, byśmy mogli nadal cieszyć się Jego pomocą, a Matka Najświętsza by zawsze była naszą Orędowniczką. Polecam całą parafię i siebie Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu i dziękuję jeszcze raz za okazane wsparcie i zrozumienie. Polecam też Panu Bogu tych, którzy nie włączają się w życie parafialne, stoją z boku, krytykują, a nawet utrudniają realizację inicjatyw. Niech Pan pobudzi ich serca do pracy na rzecz wspólnego dobra, jakiemu na imię Parafia Św. Mikołaja w Białym Kościele. Amen.