Podsumowanie wizyty kolędowej AD 2020

08 Lut

Święta Rodzina staje dziś w świątyni jerozolimskiej, by przedstawić Jezusa. Jest ona symbolem wszystkich rodzin, które wyznają wiarę w Boga i stają w Jego obecności. Świadome swojej wartości przedstawiają wspólnotę rodzinną Panu. Ten obraz jest tym pełniejszy, że obok Jezusa, Maryi i Józefa stają podeszli w wieku Symeon i Anna. Okazuje się, że silniejsza od więzów krwi jest więź wiary, która ich łączy. Niewidoczną postacią w dzisiejszej Ewangelii jest kapłan, który odbiera ofiarę rodziców i składa ją Bogu.

Drodzy Parafianie,

W ostatnich dniach w naszej parafii dobiegła końca wizyta duszpasterska, zwana kolędą. Był to moment szczególnego spotkania Was – rodzin, dzieci, młodzieży, małżonków, osób samotnych, starszych i chorych – z kapłanem przynoszącym błogosławieństwo Boga. Stawaliście przed Panem Bogiem podobnie jak święta Rodzina i towarzyszący im Symeon i Anna, prosząc Go o łaskę. Czasem udało Wam się zgromadzić całą rodziną, w innych domach było to utrudnione ze względu na pracą zawodową czy wyjazdy. Cieszymy się z każdego spotkania, w którym mogliśmy zobaczyć Was takich, jacy jesteście, w całym pięknie i prostocie Waszych rodzin. Jako kapłani, którzy mieli przywilej pośredniczenia w Waszej modlitwie, chcemy Wam wyrazić za to wdzięczność. Dziękujemy za Waszą wiarę, wspólną modlitwę – także modlitwę za nas – oraz za gościnność, serdeczność, ofiarność i wszelką życzliwość okazaną podczas naszych spotkań. Pozostaną one w naszej pamięci na kolejny rok kapłańskiej posługi. Jeśli już mówimy o dobrych rzeczach, to pozwólcie wymienić po jednej związanej z różnymi pokoleniami obecnymi w naszych domach.

Dzieci zwracają uwagę przez to, że jest ich coraz więcej, z czego się cieszymy. Radujemy się także z tego, że warunki materialne w rodzinach z małymi dziećmi są coraz lepsze, przez co mogą się one łatwiej rozwijać. Za co można pochwalić młodzież naszej parafii? Za odwagę. Widać ją za każdym razem, gdy opowiadacie o katechezie w szkole średniej w Krakowie. Sami mówicie, że niekiedy uczycie się w klasach, z których zaledwie kilka osób uczestniczy w katechezie. Za to, że jesteście pośród nich serdecznie Wam dziękujemy. W ten sposób naśladujecie Jezusa, który wzrastał w mądrości i łasce Boga.

Każda mama jest zatroskana o dobro swojej rodziny. Bywa jednak czasem tak, że nie wszystko układa się łatwo i prosto. To sprawia matce ból. Dlatego potrzebna jest postawa Maryi, która nie do końca rozumiała, co obok Niej się działo, ale jednocześnie ufała Bogu. Nawet wtedy, gdy usłyszała słowa o mieczu przenikającym Jej serce. Tak wiele matek w naszej parafii stara się żyć taką wiarą i zaufaniem, za co Wam dziękujemy.

Obok Maryi w świątyni stał Józef- człowiek pobożny, dobry, mądry i sprawiedliwy. Dzięki Bogu za to, że mimo kryzysu ojcostwa w naszym społeczeństwie, w naszej parafii nie brak ojców, którzy starają się jak najlepiej wypełnić swoje powołanie. Bardzo w tym pomaga modlitwa i dlatego w tym roku w niektórych domach proponowaliśmy mężczyznom i ojcom włączenie się do Róży różańcowej mężczyzn. Chcemy ją założyć, może nawet kilka, by pomóc mężczyznom, rodzinom i całej naszej parafii w uświęcaniu się. Nazwiska niektórych kandydatów do róży zapisaliśmy i do tych mężczyzn zostaną wysłane zaproszenia do wspólnej modlitwy. Ale nie wszyscy mieli okazję usłyszeć nasze zaproszenie, dlatego wszystkich chętnych do modlitwy mężczyzn zapraszamy na krótkie spotkanie, którego termin zostanie ogłoszony. Coraz więcej w naszej parafii jest osób starszych i w podeszłym wieku. Dziękujemy Wam za przykład cierpliwości, pobożności, pomocy swojej rodzinie i modlitwy za całą naszą parafię. Waszym zadaniem jest bycie czujnymi na natchnienia Ducha Świętego i obecność tam, gdzie Was każdego dnia posyła.

Kolęda to spojrzenie na całą naszą rodzinę parafialną Waszymi oczami. Dzięki rozmowom wiemy, że sobie cenicie naszą parafię, kościół i cmentarz. Nowy grobowiec kapłanów, odnowiony kościół, nadzieja na rychłe odnowienie ołtarza św. Antoniego są powodami do radości. Mówicie nam o tym, że dobrze jest, że w naszej parafii nie ma cenników na posługi religijne, że nikt nie sprawdza Waszych ofiar i nie lekceważy tych najskromniejszych. Dziękujemy razem z Wami za posługę siostry Anny i siostry Eweliny, panów Szafarzy Komunii Świętej, p. Przemka katechety, p. Leszka, p. Ewy, p. Krzysztofa organisty i jego zastępcy p. Tomasza.  Cieszymy się razem z Wami pracą Duszpasterskiej Rady Parafialnej, której kadencja się kończy. Nie brak głosów, by nie robić nowych wyborów, ale żeby ks. Proboszcz na mocy swoich kompetencji przedłużył kadencję rady na kolejne 3 lata. Taką decyzję podejmuję, a po trzech latach odbędę się wybory.

Każda rodzina chce mieć swój dom i podobnie jest w naszej rodzinie parafialnej. Najważniejszym domem jest dom Boga – kościół. Obok każdego domu znajdują się inne potrzebne budynki. Podobnie obok kościoła stoi plebania, która coraz częściej budzi zainteresowanie, zwłaszcza gdy jest mowa o potrzebie drugiego księdza w naszej parafii. Z pewnością taka potrzeba jest. Coraz trudniej jednak o przysłanie księdza wikarego na parafię naszej wielkości. Niemniej, zanim rozpoczniemy takie starania, potrzebne jest mieszkanie, a z tym nie jest tak łatwo. Niektórzy nasi parafianie doradzają, by wyremontować starą część plebanii. Czy to najlepszy pomysł będzie się mógł przekonać każdy, kto zobaczy jej obecny wygląd. W jedną z niedziel plebania zostanie otwarta i wtedy będzie można ją zobaczyć i ocenić w jakim jest stanie. Zakładając, że lepsze byłoby budowanie nowego budynku, trzeba wziąć pod uwagę kilka kwestii. Powinien on mieścić nie tylko mieszkanie dla księdza, ale także inne niezbędne pomieszczenia, a więc salkę na spotkania scholii, młodzieży czy Rady Parafialnej, pokój gościnny, kuchnię, jadalnię, toalety. A to znacznie podwyższa koszty. Wszyscy jednak wiemy, że trzeba unikać rozwiązań prowizorycznych, dlatego ewentualna budowa plebanii pozostaje kwestią otwartą. Warunkiem jest jednak współpraca wszystkich.

Podobnie wygląda sprawa parkingu przy kościele. Niestety nie ma w tej kwestii zgodności na poziomie rad sołeckich. Rada Białego Kościoła wyraziła wolę budowania parkingu, rada Wielkiej Wsi przegłosowała odmienne zdanie. W demokratycznym społeczeństwie decyzje spoczywają w rękach obywateli. Warto jednak przypomnieć, że budując parking myślimy nie tylko o sobie, ale też o niedługiej przyszłości, gdy samochodów w parafii będzie jeszcze więcej. Gdybyśmy myśleli tylko o tym, co jest nam dogodne, parafia nie przekazałaby pola pod plac zabaw. Warto też zauważyć, że ja jako obecny proboszcz ani żaden mój następca nie zwinie asfaltu, gdy będzie opuszczał parafię. Dlatego apelujemy o zrozumienie i współpracę.

W tym roku mija 10 lat od objęcia przeze mnie funkcji proboszcza w Białym Kościele. Podobnie jak ojciec rodziny wpływa na jej wizerunek, tak każdy proboszcz ma wpływ na to, jak kościół, cmentarz i cała parafia są postrzegane. Na podsumowanie ostatnich 10 lat pewnie jeszcze będzie okazja, ale myślę, że na dzisiaj zgodzimy się z tym, że parafia została uporządkowana, bo taki jest Wasz Proboszcz. Nie wszystkim odpowiada takie uporządkowanie, niektórzy by woleli trochę więcej luzu. Tych zapraszamy na pielgrzymki parafialne, bo podczas nich można się przekonać, że Wasz Proboszcz ma poczucie humoru. A dzisiaj wszystkim serdecznie dziękujemy za współpracę i życzymy nam wszystkim tego, co wnosi w nasze życie wizyta duszpasterska – Bożego Błogosławieństwa!

  1. Kanonik Marek Wcisło, proboszcz
  2. Grzegorz Godawa
  3. Marcin Wolczko