Zasady wizyty duszpasterskiej w parafii św. Mikołaja

23 Gru

Od środy 27 XII 2018 r. rozpoczniemy wizytę duszpasterską w naszej parafii. Plan kolędy jest wywieszony w gablotce i na stronie internetowej parafii. Przypomnienie zasad związanych z kolędą:

 • Kapłani przynoszą błogosławieństwo Boże oraz dobre słowo na Nowy Rok. Kolęda jest dla duszpasterza lekcją prawdy: o parafii, o stanie świadomości religijnej i moralnej wiernych, a także o kondycji materialnej. Jest okazją do: wspólnej modlitwy, poznania się i rozmowy o problemach nie tylko konkretnej rodziny. Jest możliwość do porozmawiania o: sprawach naszej wspólnoty parafialnej, sprawach duszpasterskich, gospodarczych i remontowych. Skorzystajmy z tego wyjątkowego daru i pytajmy o interesujące nas problemy. Niech kolęda będzie: radosna i szczęśliwa, natchnie nadzieją, życzliwością i miłością w Nowym Roku.
 • Po kapłana i LSO na kolędę przyjeżdża samochód o godz. 8.45 pod plebanię. Gdy nie będzie pojazdu, to kolęda będzie opóźniona.

 • Na kolędzie powinna być w miarę możliwości cała rodzina.
 • Na pozdrowienie kapłana: „Pokój temu domowi”, domownicy wraz z LSO odpowiadają: „I wszystkim jego mieszkańcom”.
 • Stół nakryty: białym obrusem, krzyż, dwie zapalone świece, woda święcona. Jeśli ktoś zapomni i nie ma poświęconej wody w domu, należy poprosić kapłana na początku kolędy o poświęcenie lub poinformować ministrantów, by przekazali informacje kapłanowi.
 • Dzieci i młodzież przygotują zeszyt z religii na stole, nawet gdy w tym dniu jest katecheza w szkole oraz indeks młodzież gimnazjalna i szkół średnich. Ksiądz nie ma obowiązku prosić o zeszyt i indeks.
 • Gospodarz wychodzi do drzwi domu i zaprasza kapłana, również po kolędzie odprowadza kapłana do bramki swojej posesji.
 • Z kapłanem będzie chodziła LSO, która będzie kolędować i pisać na drzwiach domów symbole: K+M+B – 2019. Jeżeli rodzina nie życzy sobie pisania na drzwiach to proszę poinformować o tym LSO.
 • Zwracamy się z prośbą, by LSO przychodząc do danego domu przed kapłanem mogła zakolędować: w pokoju, w którym będzie przyjmowany kapłan, a nie na: korytarzu, w drzwiach czy na schodach. LSO po kolędowaniu wraca po kapłana do poprzedniego domu. Po modlitwie LSO wychodzi do następnego domu, natomiast kapłan sam zostaje z domownikami.
 • LSO obowiązuje dyskrecja dotycząca: wysokości ofiary, posiłku, wystroju domów, by
  z tego nie rodziły się: bajki, plotki, obmowy i oszczerstwa.
 • W czasie wizyty duszpasterskiej nie częstujemy i nie namawiamy do spożywania napojów alkoholowych pod żadną postacią.
 • Jest tradycja, którą trzeba podtrzymywać i szanować oraz piękny zwyczaj propozycji: śniadania, obiadu, i kolacji. Natomiast przy okazji poświęcenia domu gospodarz proponuje poczęstunek dla kapłana i asysty. Prosimy ustalić z sąsiadami, by nie zaistniała sytuacja posiłku dom po domu.
 • Gdy w czasie kolędy wypadnie pogrzeb, kapłan przerywa kolędę na 2 godziny, a po odprawieniu pogrzebu, wraca na dokończenie wizyty duszpasterskiej. Proszę o wyrozumiałość w tej sprawie.
 • Bóg zapłać za składane ofiary: LSO, Siostrą i Kapłanom. Część tych ofiar, czyli 25% kapłani przekazują na potrzeby: Kurii Metropolitalnej, UPJPII, Seminarium, Bratnią Pomoc Kapłańską – księży chorych, młodzieży i na cele charytatywne. W niedzielę
  3 II 2019 r. Msze św. będą odprawione przez kapłanów, w intencji wszystkich parafian, których odwiedzili w czasie kolędy i tych którzy z różnych przyczyn nie przyjęli wizyty duszpasterskiej. Proszę nie zostawiać ofiary w kopercie dla kapłana u sąsiadów, gdy nie przyjmuje się księdza w czasie kolędy. Najważniejsze są: modlitwa i spotkanie z domownikami.
 • Prośba o zamykanie psów oraz o wyłączenie telewizora i radia.
 • W razie niejasności, czy niezrozumienia planu kolędy prosimy o zgłoszenie się i wyjaśnienie w zakrystii u ks. Proboszcza. Woda święcona na kolędę jest do zabrania przy bocznym ołtarzu – św. Józef.
 • Jeśli ktoś nie może przyjąć kolędy w czasie wyznaczonym, to jest możliwość umówienia się z księdzem na wizytę duszpasterską indywidualnie w terminie późniejszym, po zakończeniu kolędy.
 • W tym roku po kolędzie w parafii będą chodzić: Proboszcz, ks. Grzegorz i ks. Marcin, którzy pomagają w pracy duszpasterskiej w parafii.
 • W czasie kolędy oraz w kościele przy konfesjonale nie zamawiamy Mszy św. tylko w zakrystii po Mszy św. lub w kancelarii parafialnej.