Wypominki 2018/2019 (imiona i nazwiska)

19 Gru

Godz.

7.20

9.20

11.20

16.50

GRUDZIEŃ 2018

9 XII

A

B

C

D

16 XII

D

A

B

C

23 XII

C

D

A

B

30 XII

B

C

D

A

CZĘŚĆ A

Władysławy, Stanisława, Mariana, Stanisława i Józefa Reszków; Mieczysława i Adeli Kowalików wraz ze zmarłą córką: Teresą; Stanisława i Heleny Przyworów wraz ze zmarłymi synami: Adamem, Antonim i Andrzejem wraz ze zmarłą żoną Władysławą; Edwarda, Włodzimierza i Sabiny Regulskich wraz ze zmarłymi rodzicami, Jerzego i Eugeniusza Rogóż wraz ze zmarłymi rodzicami, Marty Knapik; Mariana, Anny, Jerzego i Marty Rabenda, Bronisława Długosza; Edwarda i Stanisławy Grzybowskich, Stanisława i Antoniny Jasińskich; Mariana, Marii, Wawrzyńca i Józefy Kołodziejczyków, Józefa i Anny Szumców; Jana, Józefy, Mirosława Waśniowskich, Kazimierza i Henryki Świtków, Marcina Krupy, Joanny Talowskiej, Stanisława i Felicji Niedolaz; Zbigniewa, Jana i Anny Głodzików, Władysława, Henryka i Tekli Wojdałów; Bronisława i Józefy Wójtowiczów, Stefanii Wołek wraz ze zmarłymi z rodziny; Kazimierza, Stanisława i Antoniny Cieślików; Tomasza i Władysławy Litewków; Jana i Stefanii Filipowskich, Inocentego Kowalskiego wraz ze zmarłymi rodzicami; Józefa i Janiny Nawarów, Stanisława i Anny Kosoń, Andrzeja i Marianny Bubaków, Heleny Mazur, Stanisława
i Heleny Litewków; Wojciecha i Marii Kołodziejczyków wraz ze zmarłymi z rodziny; Kazimierza Indyki; Władysława, Ludwiki i Katarzyny Nowaków, Andrzeja Pabisia wraz ze zmarłymi rodzicami, Pawła i Franciszki Filipowskich; Kazimierza, Andrzeja i Adama Sałęgów, Andrzeja i Marianny Kowalskich; Wincentego, Józefa i Otylii Dymaczów; Henryka i Kazimiery Szlachtów, Stanisława Synowskiego; Mariana i Władysławy Szumców wraz ze zmarłymi rodzicami; Haliny Muzyk, Władysława i Stanisławy Szostków, Mariana Kozyry; Tadeusza, Wojciecha i Antoniny Jasińskich, Jana i Marii Jeziorskich, Michała i Janiny Kazimianiec; Stefana i Jacka Kowalskich, Stanisława i Eleonory Wojdałów wraz ze zmarłymi teściami, Klemensa i Zofii Nawrot; Władysława i Aleksandry Wojdałów wraz ze zmarłymi rodzicami; Andrzeja i Anieli Wierzbickich, Henryka Półtorniaka; Bronisława i Janiny Szumnych, Jana i Jadwigi Litewków; Władysława i Stanisławy Żurków, Andrzeja Madeja, Kazimierza i Genowefy Brandysów; Jerzego i Cecylii Indyków wraz ze zmarłymi rodzicami, Mariana Jabłońskiego, Franciszka i Zofii Chrastów; Kazimierza, Stefanii, Jerzego Wojtalów, Rozalii Witek; Stanisława i Kazimiery Wierzbickich, Mariana Litwy wraz ze zmarłą córką: Elżbietą; Wiesławy i Bronisławy Wujak, ks. Wojciecha Galona, Wojciecha, Anny, Marii, Wincentego, Jana i Heleny Galonów, Stanisława i Henryki Kozyrów; Bronisława i Katarzyny Galonów; Kazimierza Łaśko, Stanisława Moskala; Władysława, Wandy, Jana i Anny Kołodziejczyków; Kazimierza i Władysławy Bąbów wraz ze zmarłym synem: Ryszardem, Stanisława i Marianny Kowalskich wraz ze zmarłymi córkami; Piotra i Zofii Jacenko, Stanisława i Anny Żuchowiczów; Stanisława i Marianny Witków wraz ze zmarłymi rodzicami; Jana, Władysława i Stanisławy Sendorów, Stanisława i Marianny Witków, Jana i Rozalii Wojdałów; Kazimierza, Stanisławy, Kacpra i Marii Żurków, Stanisława i Heleny Synowskich, Stanisława i Stanisławy Kowalskich; Elżbiety Gołębiewskiej wraz ze zmarłymi rodzicami: Wandą i Józefem, Władysława Żurka wraz ze zmarłymi rodzicami i teściami; Władysława i Janiny Kulonów, Bolesława, Zofii i Tadeusza Kowalskich, Marii Dużyk; Zygmunta i Kazimiery Baranów, Pawła i Marianny Kowalskich; Józefa i Anny Litewków wraz ze zmarłymi rodzicami, Stanisława Żurka wraz ze zmarłymi rodzicami; Mariana Żurka, Stanisława i Kazimiery Dudzińskich; Władysława i Stanisławy Buczaków wraz ze zmarłymi synami: Władysławem i Stanisławem; Józefa i Janiny Leśniaków, Edwarda Jędrzejowskiego; Bolesława Przybylińskiego; Bolesława Miodka wraz ze zmarłymi rodzicami: Michałem i Anną; Marii Doktór wraz ze zmarłymi z rodziny, Wojciecha i Bronisławy Smółka; Mieczysława i Zdzisława Wojdałów, Stanisława i Marii Kołodziej; Wojciecha i Anieli Koźniów wraz ze zmarłymi rodzicami, Mieczysława i Marii Książków wraz ze zmarłymi rodzicami; Józefa i Marianny Filipowskich, Stanisława i Rozalii Synowskich; Jana
i Marii, Edwarda i Heleny Tomczyków wraz ze zmarłym synem: Tadeuszem, Stanisława i Marii Koźniów wraz ze zmarłymi synami: Władysławem i Wojciechem, Anny Nowak, Władysława Wiecheta, Juliana, Teofila i Katarzyny Szumnych, Józefa i Katarzyny Wierzbickich wraz ze zmarłymi synami: Julianem i Józefem; Jana Orczyka, Stanisława i Stanisławy Jasińskich; Stanisława Wierzbickiego wraz ze zmarłymi rodzicami: Piotrem i Marią, Jana i Marianny Witków; Stanisława i Antoniny Krzywdów wraz ze zmarłymi rodzicami, Jana i Józefy Filipowskich; Bolesława i Anieli Grzybowskich, Edwarda Kulesy, Jana, Stefanii, Józefa, Jadwigi i Ewy Dziurów; Andrzeja i Antoniny Koźniów, Jana Kubika wraz ze zmarłymi rodzicami; Pawła Kołodziejczyka; Piotra, Kazimierza i Anny Fugasów; Władysława i Stefanii Wypartów, Jana i Jadwigi Dziurów, Mariana, Jana i Franciszki Wypartów, Pawła i Anny Witków, Juliana
i Genowefy Galonów;

 

CZĘŚĆ B

Wincentego, Elżbiety i Teresy Nowaków, Józefa Domańskiego; Stefana i Leokadii Knapików wraz ze zmarłymi rodzicami i synem: Stanisławem; Józefa, Bronisławy i Wiktorii Jantosów wraz ze zmarłymi rodzicami; Piotra, Andrzeja i Józefy Szostków, Mieczysława i Elżbiety Zmysło; Jana Kulona, Ferdynanda i Genowefy Ślusarczyków; Józefa i Stanisławy Szostków; Edwarda, Stanisława i Anny Krawczyków, Pawła Wardęgi; Stanisława i Marii Żurków, Stanisława i Stanisławy Łudzików; Jakuba i Anny, Stanisława, Zofii i Haliny Tobiaszów, Pawła i Katarzyny Koźniów, Stanisława i Genowefy Buła; Władysława i Stanisławy Regulskich; Kazimierza Wierzbickiego wraz ze zmarłymi rodzicami i zmarłymi z rodziny: Kołodziejczyk; Piotra i Antoniny Żurków wraz ze zmarłymi z rodziny; Józefa Głodzika, Andrzeja i Karoliny Żurków; Stanisława Miski, Jana, Tadeusza i Franciszka Dąbrowskich; Michała i Elżbiety Garbaczów, Piotra i Marii Kasperkiewiczów; Jana, Julianny, Stefana i Ferdynanda Żurków, Zbigniewa Zięby, Władysława i Heleny Jakubczyków; Jana i Jadwigi Dziurów wraz ze zmarłymi dziećmi, Pawła i Anny Witków, Antoniego i Stefanii Hładczuków, Józefa i Janiny Dziurów wraz ze zmarłym synem: Stanisławem; Włodzimierza Regulskiego, Józefa i Anny Litewków, Jana, Stanisławy, Karola i Walerii Kowalskich, Stanisława i Stanisławy Dudzińskich; Józefa, Jana i Marii Wojdałów, Wacława i Władysławy Stasiaków; Henryka, Grzegorza i Józefy Litwinów, Stanisława Regulskiego, Andrzeja i Janiny Galonów; Władysława Sroki, Antoniego, Kazimiery i Stanisławy Kluczewskich; Mariana i Ireny Jasińskich, Stanisława i Heleny Trzepałkowskich; Stefana i Barbary Stochalskich wraz ze zmarłymi rodzicami oraz zmarłymi z rodzin: Stochalskich i Machajów; Lucjana Janika, Tadeusza i Marii Janików, Bolesława i Marii Klimków; Anny Wójcik, Stanisława i Marii Szczepaników, Jana Wojtala, Szymona Łabudy, Bronisława, Józefa i Janiny Prochalów, Józefa Krawczyka; Mariana i Wandy Kopijków, Stanisława Litewki wraz ze zmarłymi rodzicami i teściami, Zygmunta Marszałek wraz ze zmarłym synem: Markiem, Michała Franczyka; Stanisławy Kozień, Andrzeja, Zofii, Mieczysława i Andrzeja Jasińskich; Roberta Klimka, Antoniego i Stanisławy Wąsów; Wincentego i Anny Witków, Ludwika i Stefanii Dziadkowców, Józefa Kozień; Pawła i Danuty Wierzbickich; Stanisława Światłonia; Władysława i Heleny Janików; Jerzego i Marii Janeckich, Jana i Anny, Bronisława i Kazimiery Dziobów; Stefana Witka wraz ze zmarłymi rodzicami: Andrzejem i Rozalią, Stefana i Julianny Żuchowiczów; Wojciecha i Genowefy Żurków wraz ze zmarłymi rodzicami, Wincentego i Marii Kulonów, Feliska Szwarca, Jana Grzybowskiego; Bolesława i Julianny Galonów wraz ze zmarłymi rodzicami, Zofii Czarny; Jana Synowskiego wraz ze zmarłą córką: Elżbietą; Edwarda i Marii Galonów; Stefana i Kazimiery Chochół, Wacława Wałuszko; Stanisława i Stanisławy Żurków, Romana i Zofii Janasów; Władysława i Heleny Synowskich wraz ze zmarłymi rodzicami; Stefana i Eugenii Janeckich; Adama, Stanisława i Władysławy Litewków, Stanisława Józefczyka, Marii Jastrzębskiej; Stanisława Litewki wraz ze zmarłymi rodzicami, Stefana i Eugenii Dymaczów wraz ze zmarłymi rodzicami; Edwarda Witka wraz ze zmarłym synem: Edwardem, Pawła i Antoniny Witków, Jakuba, Pawła i Wiktorii Szyjków; Anny Bosak, Zygmunta i Kazimiery Szumnych; kleryka Grzegorza Stajszczaka, Jana i Katarzyny Szumnych wraz ze zmarłymi rodzicami, Genowefy Ornat; Stanisława i Heleny Bosaków wraz ze zmarłymi rodzicami; Stanisława i Franciszki Kowalskich, Mariana Kozyry wraz ze zmarłymi rodzicami: Stefanem i Magdaleną, Lucyny Jakubczyk, Piotra i Grażyny Galonów, Jana Kota; Mariana i Stanisławy Szumnych wraz ze zmarłymi synami: Marianem i Kazimierzem, Anny Kaczmarczyk, Józefa, Anny, Jana i Marii Piwowarskich wraz ze zmarłymi z rodziny; Jana Wierzbickiego, Stanisława i Zofii Kucielów, Katarzyny i Zofii Galonów; Edwarda i Stefanii Binczyckich, Jana i Anny Cyra, Gerarda i Marianny Kryschke, Wojciecha i Zofii Ornatów; Franciszka Sołtysa, Katarzyny Litewki, Władysława i Haliny Litewków, Adama Nowaka, Stanisława Kota, Wacława Morawskiego, Pawła Mroza; Józefa i Marii Knapików wraz ze zmarłymi rodzicami, Kazimierza i Stanisławy Żurków wraz ze zmarłymi rodzicami; Stanisława, Mariana i Janiny Kołodziejczyków, Jerzego, Józefa i Marii Żurków; Stanisława i Stefanii Koźniów wraz ze zmarłymi rodzicami, Stanisława i Olimpii Domagałów; Andrzeja i Alfredy Dymaczów, Kazimiery Skrzyniowskiej wraz ze zmarłymi teściami: Janem i Teofilą; Stanisława, Eugeniusza i Marcina Bosaków; Stanisława, Franciszka i Genowefy Synowskich, Władysława i Heleny Leśniaków, Józefa Żurka, Andrzeja Knapika wraz ze zmarłymi rodzicami; Anny Orkisz, Izydora i Marii Koźniów, Andrzeja i Anieli Dudzińskich, Władysława i Stanisławy Galonów wraz ze zmarłymi z rodzin: Ornatów i Gleniów; Adama Żurka wraz ze zmarłymi teściami i rodzicami: Stanisławem i Agatą oraz zmarłymi z rodziny, Jana i Janiny Koźniów wraz ze zmarłymi rodzicami; Władysława, Stanisława i Julianny Kwietniów, Marii Litewka, Józefa Kowalika; Józefa i Marii Chochół, Mieczysława i Janiny Szumnych, Józefa Chochoła, Danuty Kołodziejczyk, Marii Kowalskiej-Laurant, Andrzeja Kowalskiego, Jana Laurant; Marcina Litewki, Piotra Szumnego wraz ze zmarłymi rodzicami: Piotrem i Antoniną, Józefa i Heleny Litewków wraz ze zmarłymi rodzicami; Mariana i Heleny Ornatów, Franciszka i Emilii Sukta; Józefa Koźnia wraz ze zmarłymi rodzicami; Wojciecha, Katarzyny, Stefana, Stanisława i Wojciecha Szyjków, Jerzego Sikory; Stefana, Antoniego i Marianny Windysów; Piotra i Bronisławy Szumnych; Pawła i Janiny Kowackich wraz ze zmarłymi rodzicami i synem: Markiem, Władysława i Marii, Franciszka, Marii i Antoniny Żurków, Kazimierza Grzybowskiego, Józefa Grzybowskiego wraz ze zmarłymi rodzicami, Franciszka i Agnieszki Skrzyniowskich wraz ze zmarłymi rodzicami i synem: Stanisławem; Janusza, Jana, Franciszka i Marii Jantosów, Jana i Salomei Wachowiczów; Jana i Ireny Grzybowskich;

 

CZĘŚĆ C

Bolesława, Jana i Katarzyny Kołodziejczyków; Henryka i Danieli Kołodziejczyków wraz ze zmarłymi rodzicami; Bogdana, Jana, Zygmunta i Julianny Koźniów; Jana Żurka wraz ze zmarłymi rodzicami, Wojciecha i Marii Żurków, Piotra i Marii Koźniów, Stanisława i Marii Kantorskich; Jana Gorzkowskiego, Antoniego i Stefanii Janeckich wraz ze zmarłymi synami: Stanisławem i Stefanem; Władysława i Janiny Jakubczyków wraz ze zmarłym synem: Stanisławem; Stanisława i Anny Rosa wraz ze zmarłymi rodzicami: Władysławem i Anną oraz Janem i Anielą, Stanisława i Marii Sobesto; Stanisława i Rozalii Buła wraz ze zmarłym synem: Marianem; Genowefy Białek, Stanisława i Antoniny Wardęgów, Jana i Mieczysławy Chlebdów; Tadeusza, Stanisława i Zofii Koźniów, zmarłych z rodzin: Szumców i Regulskich; Stanisława i Anieli Bosaków wraz ze zmarłym wnukiem: Marcinem, Józefa i Janiny Prochalów; Macieja Rosiek; Jana, Adama, Otylii i Heleny Kowalskich, Józefa Żurka, Władysława i Marianny Jasińskich, Bartosza i Mieczysława Kędzierskich, Stanisława i Krystyny Piętów; Andrzeja, Władysława i Bronisławy Łapków, Stanisława i Zofii Żurków; Józefa, Kazimierza i Wandy Szumców; Stanisława Adamskiego, Franciszka i Kazimiery Krzywdów; Józefa Chochoła wraz ze zmarłymi rodzicami, Antoniego i Zofii Gilów, Mieczysława i Janiny Szumnych; Edwarda Filipowskiego wraz ze zmarłymi rodzicami: Franciszkiem i Marią oraz dziadkami; Piotra i Julii Nowaków wraz ze zmarłymi dziećmi: Józefem i Stanisławą oraz zmarłymi z rodziny; Władysława Pasternaka wraz ze zmarłymi rodzicami: Edwardem i Marianną; Jana, Antoniego i Marianny Kwietniów, Bolesława i Heleny Synowskich; Bolesława i Marii Indyków wraz ze zmarłymi rodzicami; Józefa i Bronisławy Litewków wraz ze zmarłymi rodzicami: Józefem i Katarzyną oraz Janem i Marią; Kazimierza i Ireny Kulonów, Józefa i Mieczysławy Ostrowskich; Pawła i Władysławy Koźniów wraz ze zmarłymi rodzicami; Małgorzaty Nabagło, Jana Krzywdy, Stanisława i Stefanii Maciejaszków; Jana, Mariana i Janiny Jantosów wraz ze zmarłymi rodzicami; Władysława i Bronisławy Maciejaszków wraz ze zmarłym synem: Mieczysławem; Zbigniewa Kowalika wraz ze zmarłymi rodzicami: Józefem i Bronisławą, Alfonsa i Janiny Musiałów wraz ze zmarłym synem: Andrzejem; Stanisława i Adeli Wojdałów wraz ze zmarłymi rodzicami i synem: Józefem, Józefa i Anieli Krzynówków; Stefana Szumnego; Kazimierza i Wojciecha Piątkowskich, Mariana Chmurę wraz ze zmarłymi rodzicami: Janem i Anną; Stanisława i Stanisławy Łudzików, Henryka Półtorniaka wraz ze zmarłym synem: Janem; Pawła i Agaty, Jana i Stanisława Indyków, Stanisława i Wiktorii Litewków, Sylwestra i Józefy Chowańców, Karola i Barbary Klita: Stanisława i Genowefy Derwiszów wraz ze zmarłym synem: Piotrem; Walentego i Wincentyny Wójcików, Ignacego Górnego; Piotra i Zofii Krężołków, Marii Litwa; Wojciecha Żuchowicza wraz ze zmarłymi rodzicami; Kazimiery Litewki wraz ze zmarłym synem: Andrzejem, Władysława i Marii Nowaków, Andrzeja i Marii Litewków; Zofii Szostek, Piotra i Stefanii Kowackich wraz ze zmarłym synem: Józefem; Józefa Kurka, Bolesława i Heleny Synowskich; Władysława i Otylii Krawczyków, Kazimierza i Władysławy Kucielów wraz ze zmarłymi z rodzin: Krawczyków i Kucielów; Władysława i Bronisławy Łapków, Ryszarda Sekuły; Adama, Krzysztofa, Andrzeja i Marianny Kowalskich, Tomasza, Bronisława i Antoniny Fugasów; Konstantego i Władysławy Kosturów wraz ze zmarłym synem: Józefem oraz rodzicami, Kazimiery Smotrzyk; Władysława i Janiny Dudzińskich wraz ze zmarłymi rodzicami; Kazimierza, Jana i Anny Wierzbickich; Franciszka i Kazimiery, Tomasza i Marii Litewków, Jana i Marii Rosa, Bolesława i Anieli Kołodziejczyków; Józefa i Adeli Pająków wraz ze zmarłymi dziećmi: Mieczysławem i Genowefą; Stanisławy Ornat, Józefa i Wiktorii Kowalskich; Władysława Galona, Stanisława i Stanisławy Łada, Stanisława Wyparta wraz ze zmarłymi rodzicami: Janem i Franciszką oraz córkami: Janiną
i Teresą; Tadeusza Białek wraz ze zmarłymi rodzicami: Andrzejem i Anną oraz siostrą: Ireną; Józefa, Katarzyny, Andrzeja i Marii Regulskich, Franciszka, Jana i Stanisławy Kwietniów, Piotra i Marianny Drapałów; Stanisława Srebnickiego wraz ze zmarłymi rodzicami: Kazimierzem i Janiną, Mieczysława i Heleny Żurków; Antoniego i Genowefy Kaletów, Katarzyny Baran, Józefa Kołodziejczyka; Edwarda Sałęgi, Stefana, Stefanii, Jana i Wiktorii Synowskich; Jana i Heleny Prządo wraz ze zmarłymi rodzicami; Wacława Morawskiego wraz ze zmarłymi rodzicami: Wojciechem i Teofilą; Władysławy Kozień wraz ze zmarłymi rodzicami: Janem i Zofią; Adama, Władysława i Ireny Domagalskich, Franciszka i Julii Burnos, Władysława i Marii Kowalskich, Mieczysława Koźnia, Teresy Lewandowskiej; Bolesława i Kazimiery Szumnych wraz ze zmarłymi rodzicami i zmarłymi z rodziny, Kazimierza, Marcina, Stefana
i Rozalii Dziubów wraz ze zmarłymi z rodziny; Mieczysława Kowalskiego, Franciszka i Antoniny Wojdałów; Romana Szostka wraz ze zmarłymi rodzicami: Władysławem i Stanisławą, Jana i Antoniny Jantosów wraz ze zmarłym synem: Władysławem, Daniela Wierzbickiego, Franciszka Woźniaka wraz ze zmarłymi rodzicami i teściami; Stefana, Edwarda i Genowefy Szumnych, Wincentego, Katarzyny, Tadeusza i Janiny Szlachtów; Józefa i Stanisławy Żołnierków, Michała i Anny Niemiec; Andrzeja i Karoliny Żurków, Józefa Walczy; Władysława i Stefanii Szumnych; Kacpra, Kazimierza, Bronisławy i Kazimiery Grudników, Wojciecha i Joanny Witków, Marii Windys; Izydora i Bronisławy Grzybowskich, Wincentego i Rozalii Cieślików; Stanisława i Anieli Brożków, Wojciecha i Stefanii Dymaczów wraz ze zmarłym synem: Władysławem; Józefa i Eleonory Żurków wraz ze zmarłym synem: Marianem; Andrzeja i Antoniny Skrzyniowskich wraz ze zmarłym synami: ks. dr Andrzejem i Edwardem, Franciszka i Kazimiery Litewków; Władysława i Stefanii Kowalików, Jakuba i Antoniny Gilów, Janiny Wieszczecińskiej; Józefa Marynko wraz ze zmarłymi rodzicami; Stanisława, Bronisława i Kazimiery Dziobów wraz ze zmarłymi rodzicami; Jana i Natalii Knapików wraz ze zmarłym synem: Andrzejem oraz zmarłymi z rodziny: Sałęgów;

CZĘŚĆ D

Stanisławy Seweryn, Jana i Antoniny Kowalskich wraz ze zmarłym synem: Antonim oraz zmarłymi z rodzin: Kowalskich i Kluczewskich; Józefa Dzioby, Antoniego Mosura, Stanisława Wolanina; Mariana Klimasa wraz ze zmarłymi rodzicami, Jana i Marii Baranów, Jana i Bronisławy Jagło, Wojciecha Barana, Heleny Krzyżanowskiej, Jana Kowalskiego, Józefa Kowalika; Bolesława i Marii Klimek; Leona i Heleny Cieślików; Jana i Heleny Półtoraków wraz ze zmarłymi rodzicami i dziećmi; Jana Boronia, Władysława i Elżbiety Szlachtów wraz ze zmarłym synem: Marianem; Stanisława Czepca wraz ze zmarłymi rodzicami: Stanisławem i Anną, Piotra i Antoniny Żurków, Eugeniusza i Anny Bosaków; Franciszka i Stanisławy Galonów wraz ze zmarłymi rodzicami, Edmunda i Anny Pieczonka wraz ze zmarłymi rodzicami; Stefana i Marianny Brandysów, Władysława i Krystyny Kołodziejczyków; Wiesława, Edwarda i Ireny Chechelskich, Stanisława i Marianny Szczepaników wraz ze zmarłymi rodzicami, Henryka i Mieczysława Szczepaników wraz ze zmarłymi rodzicami; Mieczysława i Krystyny Miodek wraz ze zmarłymi rodzicami: Michałem i Anną oraz teściami: Władysławem i Antoniną Żurek, Janusza i Jadwigi Mosurów; Tadeusza, Zofii, Piotra i Józefa Litewków, Józefa i Stanisławy Zgoda; Stefana i Bronisławy Galonów, Wiktorii Szlachta; Andrzeja i Józefy Szumnych, Władysława i Janiny Fuksów, Józefa i Kazimiery Szopów wraz ze zmarłymi synami: Józefem i Stanisławem; Andrzeja, Edwarda i Antoniny Szczepaników wraz ze zmarłymi rodzicami; Jana, Antoniego, Wacława i Adeli Litewków; Andrzeja i Stefanii Płonków, Kazimierza i Natalii Kowalików; Stanisława Barana, Władysława Grzybowskiego, Stanisława Madeja, Stefanii Jucha; Jana Stopy, Stanisława i Kazimiery Synowskich, Józefa i Marty Kłosowiczów; Józefa i Anny Knapików, Bolesława Sadowskiego, Zofii Wawro; Romana Karcza, Bogusławy Majewskiej; Stanisława i Anastazji Bosaków, Andrzeja i Katarzyny Mirków, Sławomira Kozieł; Andrzeja Odrobiny wraz ze zmarłymi teściami; Władysława i Cecylii Filipowskich wraz ze zmarłymi rodzicami; Franciszka Koźnia, Stefana Kwietnia; Bronisława i Heleny Ciejek, Emilii, Aleksandra, Czesława, Jana i Magdaleny Wierzbickich, Anny, Feliksa, Pawła, Rozalii, Jakuba i Mariana Kamińskich, Franciszka i Stefanii Skrzyniowskich; Krzysztofa Szostka, Józefa Wojdały, Jana i Heleny Dymaczów wraz ze zmarłymi rodzicami; Stanisława, Katarzyny i Genowefy Fugasów, Wincentego, Eugeniusza i Bronisławy Dymaczów, Edwarda i Stanisławy Kopciów; Wojciecha Kolarskiego; Jana i Janiny Kowalskich; Antoniego i Kazimiery Sienko wraz ze zmarłymi rodzicami; Tadeusza i Marianny Żuchowiczów, Stanisława i Wandy Pieczonków; Marii Prządo; Jerzego Bojanowskiego, Bogusława i Stanisławy Doniec, Wiesława, Józefa i Marii Płachcińskich, Czesława i Heleny Wochów; Aleksandra, Stanisława i Bronisławy Mikurdów, Stanisława i Stefanii Błaszczyków, Natalii Tańcula z domu Mikurda; Józefa i Janiny Synowskich; Mariana Szumnego wraz ze zmarłymi z rodzin: Hajto i Szumnych; Józefa i Marii Windysów wraz ze zmarłymi z rodzin: Jagło i Windys; Andrzeja i Walerii Witków, Józefa i Anny Kołodziejczyków, Joanny Kołodziejczyk; Jana i Anny Siudek, Stanisława i Katarzyny Klimków; Władysława i Stanisławy Wojdałów wraz ze zmarłymi rodzicami, Mariana i Józefy Stefańczyków wraz ze zmarłymi rodzicami; Juliana Prządo, Dawida Kołodziejczyka, Apolonii Jasińskiej, Jana i Bronisława Wierzbickich; Franciszka i Stefanii Litewków, Mariana i Marii Krokoszów; Mariana i Janiny Witków, Marcjanny Nowak; Tadeusza Dymacza, Stanisława i Zofii Łapków; Tadeusza i Marii Zagrabińskich wraz ze zmarłą córką: Władysławą, Władysława, Józefy, Andrzeja i Mieczysława Żurków, Sylwestra Sobonia; Władysława, Józefa i Zofii Woźniczków wraz ze zmarłymi rodzicami; Stanisława i Genowefy Ornatów, Józefa Pogan; Jana i Heleny, Jana i Katarzyny Wąsików, Andrzeja i Wiktorii Indyków; Zygmunta i Jadwigi Regulskich wraz ze zmarłymi rodzicami i synem: Wojciechem; Władysława Klasy wraz ze zmarłymi rodzicami i teściami; Pawła i Marii Kulonów wraz ze zmarłym synem: Edwardem; Edwarda i Marii Galonów wraz ze zmarłymi rodzicami; Edwarda i Stefanii Biernackich wraz ze zmarłą siostrą: Anielą, Jana i Marii Tomolików; Józefa i Janiny Synowskich; Andrzeja, Władysława i Marii Kowalskich; Adama Firsowicza wraz ze zmarłą matką: Marią i bratem: Andrzejem; Stanisława i Kazimiery Wierzbickich, Janusza Hankiewicza, Jana i Marii Kozyrów; Stanisława i Anastazji, Andrzeja i Krystyny Bosaków; Adama Żurka, Pawła i Zofii Czaplów; Andrzeja Czarnego, Józefa Tempki; Szczepana, Eleonory, Mariana, Stanisławy i Kazimierza Szumnych; Jana i Kazimierza Żurków; Janiny Rudowskiej wraz ze zmarłymi z rodziny: Rudowskich, Antoniego Mosura wraz ze zmarłymi z rodziny: Mosurów; Bolesława i Anny Żurków wraz ze zmarłymi rodzicami; Stanisława i Anieli, Edwarda i Krystyny Żurków wraz ze zmarłym synem: Jackiem, Zdzisława Żurka wraz ze zmarłym synem: Maciejem; Eugeniusza i Zofii Indyków wraz ze zmarłymi synami: Kazimierzem i Tadeuszem, Jana Półtorniaka; Władysława Ogrodnika, Adama i Jolanty Wojtala, Bolesława i Marii Kozyrów wraz ze zmarłym synem: Stanisławem, Andrzeja i Wiktorii Kwietniów wraz ze zmarłymi rodzicami; Stefana Goraja wraz ze zmarłymi rodzicami, Jana i Rozalii Sewerynów wraz ze zmarłymi rodzicami; Józefa i Marii Knapików wraz ze zmarłymi rodzicami, Jerzego i Zofii Matejków wraz ze zmarłymi rodzicami;