Zasady odpustu zupełnego za zmarłych w listopadzie

20 Paź

Przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji. Niech nasza troska o zmarłych nie ogranicza się tylko do popularnych „wypominków”. Starajmy się być przy nich częściej i nie żałujmy im gorliwej modlitwy różańcowej, która nabiera w tych dniach szczególnej mocy. Oni odwdzięczą się nam swoimi modlitwami i swoim wstawiennictwem przed Bogiem.

 Warunki odpustu zupełnego, który może być ofiarowany tylko za zmarłych, gdy:

  • nawiedzą kościół lub kaplicę publiczną 1.XI. oraz przez cały Dzień Zaduszny,
  • nawiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych choćby tylko w myślach w dniach od 1 do 8.XI,
  • odpust zupełny można uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia. Warunki wymagane do uzyskania odpustu zupełnego:
  • stan łaski uświęcającej – w razie potrzeby Spowiedź św. Po jednej Spowiedzi św. można uzyskać wiele odpustów. Spowiedź św. nie musi mieć miejsca w tym samym dniu, istotna jest wola zyskania odpustu i wewnętrzna postawa nawrócenia,
  • przystąpienie do Komunii św. – jednorazowa Komunia św. łączy się z jednym odpustem,
  • modlitwa w intencji wyznaczonej przez Papieża – nie za osobę Papieża, ale w intencji jaką On wyznacza, wystarczy odmówić Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo, jedna modlitwa łączy się z jednym odpustem,
  • brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu nawet lekkiego – nie należy się zastanawiać czy ten warunek jest spełniony czy nie, to wie najlepiej Bóg. Ważne jest szczere pragnienie całkowitego odwrócenia się od grzechu,
  • spełnienie dzieła naznaczonego odpustem zupełnym – jeśli jest tym dziełem nawiedzenie kościoła lub kaplicy to należy odmówić: Ojcze nasz… i Skład Apostolski.