Podsumowanie roku 2017

14 Sty

Podsumowanie inwestycji i związanych z tym wydatków

w parafii św. Mikołaja w Białym Kościele.

Rok 2017.

 

 

Życie każdego katolika upływa w rytmie roku liturgicznego i pośród wydarzeń, które trzeba wcześniej zaplanować i potem podsumować.

 

 

I. Cmentarz:

 

a)     Za rok 2016 zostało w kasie: 35. 830 zł.

b)    Za rok 2017 wpłynęło z tytułu opłat za groby: 23. 360 zł.

c)     Wywóz śmieci i pozostałe koszty: 14. 471 zł.

d)    Stan kasy cmentarnej na 30 XII 2017 wynosi: 44. 718 zł.

W roku 2018 planowana jest inwestycja na nowym cmentarzu – wybrukowanie  chodników kostką brukową.

 

II. Grobowiec kapłanów na 4 miejsca:

 

a)     Ofiary na grobowiec kapłanów z Parafii św. Mikołaja w Białym Kościele z kopert to kwota: 14.240 zł.

b)    Ofiary na grobowiec kapłanów z Parafii Miłosierdzia Bożego w Bęble – Czajowicach z kopert to kwota: 2.440 zł.

c)     Koszt grobowca dla kapłanów wynosi: 29.500 zł.

d)    Do wypłacenia pozostało 12.820 zł. Wykonawcą jest p. Józef Windys.

 

Parafia w Będkowicach oraz Prądnik Korzkiewski nie wykazały żadnego zainteresowania powyższą sprawą.

 

III. Ogrzewanie:

a)     Koszt inwestycji: 65.000 zł.

b)    Ofiary z kopert to kwota: 51.700 zł.

c)     Pozostało do wypłacenia: 13.300 zł.

 

IV. Renowacja Płaskorzeźby i Chrzcielnicy:

a) Koszt inwestycji: 38.000 zł. Dzieło zapłacone w całości.

 V. Ołtarz św. Antoniego:

a)     Planowany koszt ok. 130.000 zł. W tym: 23 % VAT-u.

b)    Ofiary z kopert: 64.750 zł.

c)     Potrzeba jeszcze do całości: 65.250 zł.

 

VI. Z ofiar składanych do puszki z okazji kolędy dla Sióstr Misjonarek wykonano:

a)     remont pokoju na I piętrze

b)    remont łazienki na parterze

c)     koszt inwestycji: 15.792 zł w tym materiał: 7.992 zł, robocizna 7.800 zł.

d)    wypłacono: 10.792 zł.

e)     pozostało do wypłacenia: 5.000 zł.

f)      w najbliższym czasie 2 lat czeka parafię remont kapitalny dachu w Domu Parafialnym Sióstr z powodu przeciekania.

 

Na dzień 31 XII 2017 r. parafia ma do wypłacenia: 31.120 zł.

 

Drodzy Bracia i Siostry!

W tym czasie pragniemy Wam Drodzy Parafianie, wszyscy sponsorzy i darczyńcy gorąco podziękować: My Duszpasterze, Siostry Misjonarki za to, że poprzez modlitwę, wsparcie finansowe, dobre słowo, a chorzy ofiarowane cierpienie pomagacie w tworzeniu dobrej atmosfery do pracy duszpasterskiej oraz prac konserwatorsko-remontowych. Realizujecie w ten sposób przykazanie miłości Boga i bliźniego w konkretnych czynach. Ufamy, że będziecie to czynić nadal, systematycznie i długoterminowo w miarę swoich możliwości widząc jakie są potrzeby i prace do realizacji. Mam nadzieję, że to co wspólnie realizujemy cieszy Wasze.

Niech Jezus Chrystus Nowonarodzony błogosławi wszystkim Waszym dobrym pragnieniom i zamiarom w 2018 roku.

Szczęśliwego Nowego Roku z Jezusem Chrystusem, „bo bez Niego nic nie będzie z tego”.

Z braterskim i kapłańskim pozdrowieniem

Ks. Marek Wcisło – Proboszcz

Ks. Grzegorz Godawa

Ks. Marcin Wolczko

S. Misjonarki Klaretynki