Nazwiska i imiona zmarłych omadlanych w wypominkach rocznych 2017/2018

03 gru

Proszę o sprawdzenie i zgłoszanie do ks. Proboszcza ewentualnych pomyłek lub zmian, które powstały
przy przepisywaniu imion i nazwisk zmarłych
z podaniem w której części jest pomyłka
i jak być powinno. 

Część I

Jana i Natalii Knapików wraz ze zmarłymi z rodziny: Sałęgów; Stanisława i Kazimiery Wierzbickich, Mariana Litwy wraz ze zmarłą córką: Elżbietą; Kazimierza, Stanisława i Antoniny Cieślików; Janusza, Jana, Franciszka i Marii Jantosów, Jana i Salomei Wachowiczów; Władysława i Stanisławy Buczak wraz ze zmarłym synem: Władysławem; Jana i Heleny Półtoraków wraz ze zmarłymi rodzicami i dziećmi: Janiną, Wiesławem i Adamem; Jana i Marianny Kozyrów; Edwarda, Stefana i Genowefy Szumnych; Kazimierza Wierzbickiego wraz ze zmarłymi rodzicami oraz zmarłymi z rodziny: Kołodziejczyków; Zofii Zbiorowskiej wraz ze zmarłymi z rodzin: Szumnych, Glanowskich i Brandysów; Tomasza, Pawła, Mariana, Wawrzyńca, Franciszki i Józefy Kołodziejczyków, Józefa i Anny Szumców; Adama Żurka, Pawła i Zofii Czaplów; Jana i Anny Siudek, Stanisława i Katarzyny Klimków; Bronisława i Józefy Wojtowiczów; Tadeusza, Bolesława i Zofii Kowalskich; Stanisława i Genowefy Ornatów; Tadeusza i Marii Zagrabińskich wraz ze zmarłą córką: Władysławą; Andrzeja, Mieczysława, Władysława i Józefy Żurków, Sylwestra Sobonia; Stefana i Kazimiery Chochołów, Wacława Wałuszko; Wojciecha i Marii Kołodziejczyków wraz ze zmarłymi z rodziny; Michała i Janiny Kazimianiec, Tadeusza, Wojciecha i Antoniny Jasińskich, Jana i Marii Jeziorskich; Edwarda i Stanisławy Grzybowskich; Andrzeja i Anieli Wierzbickich, Henryka Półtorniaka; Stefana, Wojciecha, Stanisława, Wojciecha i Katarzyny Szyjków; Andrzeja Madeja, Władysława i Stanisławy Żurków, Kazimierza i Genowefy Brandysów; Bolesława i Julianny Galonów wraz ze zmarłymi rodzicami i córką: Zofią Czarny; Władysława i Aleksandry Wojdałów wraz ze zmarłymi rodzicami; Jana Wierzbickiego, Stanisława i Zofii Kuciel, Katarzyny i Zofii Galon; Władysława i Heleny Synowskich; Władysława Klasę wraz ze zmarłymi rodzicami oraz zmarłymi z rodziny Czardybon; Władysława Janika, Jana i Marii Witków; Adama, Stanisława i Władysławy Litewków, Stanisława Józefczyka, Marii Jastrzębskiej; Konstantego i Władysławy Kosturów wraz ze zmarłym synem: Józefem oraz zmarłymi rodzicami, Kazimiery Smotrzyk; Bolesława i Marii Klimków; Wojciecha i Genowefy Żurków wraz ze zmarłymi rodzicami, Marii, Wincentego i Marii Kulonów, Feliksa Szfarca, Jana Gołębia; Franciszka Koźnia, Stefana Kwietnia; Stefana i Leokadii Knapików wraz ze zmarłymi rodzicami i synem: Stanisławem; Józefa, Bronisławy i Wiktorii Janosów wraz ze zmarłymi rodzicami; Franciszka i Stefanii Litewków, Mariana i Marianny Krokoszów; Edwarda i Marii Galonów; Józefa Pogana, Apolonii Jasińskiej; Jana, Bolesława i Katarzyny Kołodziejczyków; Władysława i Stefanii Szumnych, Kazimierza, Jana i Anny Wierzbickich; Izydora i Bronisławy Grzybowskich, Wincentego i Rozalii Cieślików; Wojciecha Żuchowicza wraz ze zmarłymi rodzicami; Stanisława, Katarzyny i Genowefy Fugasów, Wincentego, Eugeniusza i Bronisławy Dymaczów; Edwarda i Stanisławy Kopeć; Eugeniusza i Zofii Indyków wraz ze zmarłymi rodzicami, Jana Półtorniaka; Stanisława i Antoniny Krzywdów wraz ze zmarłymi rodzicami, Jana i Józefy Filipowskich; Adama Żurka wraz ze zmarłymi rodzicami: Stanisławem i Agatą oraz ze zmarłymi z rodziny, Jana i Janiny Koźniów wraz ze zmarłymi rodzicami; Jana Kubika wraz ze zmarłymi rodzicami, Andrzeja i Antoniny Koźniów; Kacpra, Kazimierza, Kazimiery i Bronisławy Grudników, Wojciecha i Joanny Witków, Marii Windys; Władysława i Stefanii Kowalików, Jakuba i Antoniny Gilów, Janiny Wieszczecińskiej; Piotra i Zofii Krężołków, Marii Litwa; Jana i Stanisławy Sendorów, Stanisława i Marianny Witków; Włodzimierza Regulskiego, Józefa i Anny Litewków; Józefa i Anny Knapików, Bolesława Sadowskiego, Zofii Wawro; Józefa, Jana i Marii Wojdałów, Wacława i Władysławy Stasiaków, Jana i Ireny Grzybowskich; Władysława i Stanisławy Wojdałów wraz ze zmarłymi rodzicami, Mariana i Józefy Stefańczyków wraz ze zmarłymi rodzicami, Stanisława i Czesława Synowskich; Stanisława, Zofii, Haliny, Jakuba i Anny Tobiaszów, Pawła i Katarzyny Koźniów, Stanisława i Genowefy Bułów; Mariana i Ireny Jasińskich, Stanisława i Heleny Trzepałkowskich; Andrzeja, Piotra i Józefy Szostków; Mieczysława i Elżbiety Zmysło; Czesława, Bolesława i Ludwiki Szopów, Pawła i Anny Witków, Wojciecha i Katarzyny Janików; Piotra i Zofii Jarenko, Stanisława i Anny Żuchowiczów; Anny Kaczmarczyk, Mariana Szumnego wraz ze zmarłymi z rodziny, Jana, Józefa, Anny i Marii Piwowarskich; Władysława Ogrodnika, Adama Wojtala, Bolesława i Marii Kozyrów wraz ze zmarłym synem: Stanisławem; Andrzeja i Wiktorii Kwietniów wraz ze zmarłymi rodzicami; Antoniego i Kazimiery Kluczewskich, Władysława Sroki, Antoniego Mosura, Stanisława Wolanina; Stanisława, Mariana i Janiny Kołodziejczyków;

Część II

Andrzeja Kasprzyka wraz ze zmarłymi rodzicami; Franciszka i Kazimiery Krzywda, Stanisława Adamskiego; Bolesława i Anny Żurków wraz ze zmarłymi rodzicami: Tomaszem i Justyną oraz Wojciechem i Marianną; Roberta Klimka, Antoniego i Stanisławy Wąsów wraz ze zmarłymi z rodziny; Kazimierza i Józefa Grzybowskich wraz ze zmarłymi rodzicami: Stanisławem i Anną, Pawła i Janiny Kowackich wraz ze zmarłymi rodzicami, Franciszka i Agnieszki Skrzyniowskich, Franciszka, Marianny, Antoniny, Władysława i Marii Żurków; Józefa i Adeli Pająków wraz ze zmarłymi dziećmi: Mieczysławem i Genowefą; Pawła i Antoniny Witków; Józefa Kurka, Bolesława i Heleny Synowskich; Józefa Rzepke, Zygmunta i Genowefy Janeckich; Jana i Julianny Koźniów wraz ze zmarłym synem: Zygmuntem; Edwarda, Piotra i Anny Kowalskich; Józefa Głodzika, Andrzeja i Karoliny Żurków; Stanisława i Kazimiery Wierzbickich, Janusza Hankiewicza; Mariana Klimasa wraz ze zmarłymi rodzicami, Jana i Marii Baranów; Leona i Heleny Cieślików; Stanisława i Stanisławy Łudzików, Henryka Półtorniaka wraz ze zmarłym synem: Janem; Władysława Pasternaka wraz ze zmarłymi rodzicami; Michała i Elżbiety Garbaczów, Piotra i Marii Kasperkiewiczów; Józefa i Marty Kłosowiczów, Stanisława i Kazimiery Synowskich; Antoniego i Genowefy Kaletów, Katarzyny Baran, Józefa Kołodziejczyka; Jana Kwietnia wraz ze zmarłymi rodzicami: Antonim i Marianną, Bolesława i Heleny Synowskich; Edwarda, Stanisława i Anny Krawczyków, Pawła Wardęgi; Bronisława i Heleny Ciejek, Jana, Czesława, Aleksandra, Emilii i Magdaleny Wierzbickich, Feliksa, Pawła, Jakuba, Mariana, Anny i Rozalii Kamińskich, Franciszka i Stefanii Skrzyniowskich; Jana i Bronisławy Jagło, Wojciecha Barana, Heleny Krzyżanowskiej, Józefa Kowalika, Jana Kowalskiego; Tadeusza Białka wraz ze zmarłymi rodzicami: Andrzejem i Anną oraz zmarłą siostrą: Ireną; Stanisława Srebnickiego wraz ze zmarły rodzicami: Kazimierzem i Janiną, Mieczysława i Heleny Żurków; Józefa, Andrzeja, Katarzyny i Marii Regulskich, Franciszka i Stanisławy Kwietniów wraz ze zmarłym synem: Janem, Piotra i Marianny Drapałów; Mieczysława i Krystyny Miodek wraz ze zmarłymi rodzicami: Michałem i Anną oraz teściami: Władysławem i Antoniną Żurek, Janusza i Jadwigi Mosurów, Stefana Szumnego; Mariana Żurka wraz ze zmarłymi rodzicami, Mikołaja i Teofili Pawlików wraz ze zmarłymi synami; Stanisława Synowskiego, Władysława i Heleny Leśniaków; Władysława i Otylii Krawczyków, Kazimierza i Władysławy Kucielów wraz ze zmarłymi z rodzin: Krawczyków i Kucielów; Andrzeja i Alfredy Dymaczów; Wojciecha i Kazimierza Piątkowskich, Mariana Chmury wraz ze zmarłymi rodzicami: Janem i Anną; Jana Synowskiego wraz ze zmarłą córką: Elżbietą; Zbigniewa Kowalika wraz ze zmarłymi rodzicami: Józefem i Bronisławą, Alfonsa i Janiny Musiałów wraz ze zmarłym synem: Andrzejem; Edwarda, Andrzeja i Antoniny Szczepaników wraz ze zmarłymi rodzicami i teściami; Stanisława i Adeli Wojdałów wraz ze zmarłymi rodzicami i synem: Józefem, Józefa i Anieli Krzynówków; Kazimiery Litewki wraz ze zmarłym synem: Andrzejem, Władysława i Marii Nowaków, Andrzeja i Marii Litewków; Edwarda i Sabiny Regulskich wraz ze zmarłymi rodzicami i synem: Włodzimierzem; Jerzego Rogóż wraz ze zmarłymi rodzicami i bratem: Eugeniuszem, Teresy Gacek, Marty Knapik; Marii Prządo wraz ze zmarłymi rodzicami; Andrzeja Odrobiny wraz ze zmarłymi teściami; Józefa i Bronisławy Litewków wraz ze zmarłymi rodzicami; Adama Domagalskiego wraz ze zmarłymi rodzicami: Władysławem i Ireną, Franciszka i Julii Burnosów, Władysława i Marii Kowalskich, Mieczysława Koźnia, Teresy Lewandowskiej; Franciszka i Stanisławy Galonów wraz ze zmarłymi rodzicami, Edmunda i Anny Pieczonków wraz ze zmarłymi rodzicami; Małgorzaty Nabagło, Jana Krzywdy, Stanisława i Stefanii Maciejaszków; Jana, Adama, Otylii i Heleny Kowalskich, Józefa Żurka, Władysława i Marianny Jasińskich, Bartosza i Mieczysława Kędzierskich, Stanisława i Krystyny Piętów; Bolesława i Anieli Grzybowskich, Edwarda Kulesy, Jana, Józefa i Stefanii Dziurów; Mariana i Wandy Kopijka; Bolesława Miodka, Piotra, Kazimierza i Anny Fugasów; Pawła i Władysławy Koźniów wraz ze zmarłymi rodzicami; Władysława i Katarzyny Nowaków, Andrzeja Pabisia wraz ze zmarłymi rodzicami, Pawła i Franciszki Filipowskich; Stefana, Antoniego i Marianny Windysów; Mariana, Jana i Janiny Jantosów wraz ze zmarłymi rodzicami; Bolesława i Marii Indyków wraz ze zmarłymi rodzicami; Wojciecha, Wacława i Teofili Morawskich; Władysława i Krystyny Kołodziejczyków, Stefana i Marianny Brandysów; Władysławy Kozień wraz ze zmarłymi rodzicami: Janem i Zofią; Tadeusza, Zofii, Piotra i Józefy Litewków; Edwarda Witka wraz ze zmarłym synem: Edwardem, Mariana i Anastazji Raźnych; Stanisława i Stanisławy Żurków, Romana i Zofii Janasów; Mariana i Władysławy Szumców wraz ze zmarłymi rodzicami; Jerzego Bojanowskiego, Bogusława i Stanisławy Dońców, Wiesława, Józefa i Marianny Płachcińskich, Czesława i Heleny Wochów; Stanisława i Marianny Witków wraz ze zmarłymi rodzicami, Stanisława i Marianny Szczepaników, Jana Wojtala, Bronisława, Józefa i Janiny Prochalów, Józefa Krawczyka; Władysława i Bronisławy Maciejaszek wraz ze zmarłym synem: Mieczysławem; Jana Kulona, Ferdynanda i Genowefy Ślusarczyk, Franciszka i Władysławy Jamrozik; Józefa i Janiny Nawarów, Stanisława i Anny Kosoń, Andrzeja i Marianny Bubaków, Heleny Mazur; Stanisława i Stefanii Koźniów wraz ze zmarłymi rodzicami, Stanisława i Olimpii Domagałów;

 

Część III

Stefana i Bronisławy Galonów, Wiktorii Szlachta; Władysława i Janiny Kulonów, Stanisława Światłonia; Stanisława, Aleksandra i Bronisławy Mikurdów, Stanisława i Stefanii Błaszczyków, Natalii Tańcula; Edwarda, Jana, Marii i Heleny Tomczyków, Stanisława i Marii Koźniów wraz ze zmarłymi synami: Władysławem i Wojciechem, Anny Nowak, Władysława Wiecheta, Juliana, Teofila i Katarzyny Szumnych, Józefa i Katarzyny Wierzbickich wraz ze zmarłymi synami: Julianem i Józefem; Gerarda i Marianny Kryschke, Wojciecha i Zofii Ornatów, Edwarda i Stefanii Bińczyckich, Jana i Anny Cyra; Władysława i Władysławy Koźniów wraz ze zmarłym synem: Władysławem i wnukiem: Jarosławem, Katarzyny Goleń, Józefa, Jana i Marii Hojdów; Jerzego i Cecylii Indyków wraz ze zmarłymi rodzicami, Mariana Jabłońskiego, Franciszka i Zofii Chrastów; Marcina Litewki, Piotra Szumnego wraz ze zmarłymi rodzicami: Piotrem i Antoniną, Juliana Prządo, Józefa i Heleny Litewków wraz ze zmarłymi rodzicami; Stefana i Eugenii Dymaczów wraz ze zmarłymi rodzicami, Stanisława Litewki wraz ze zmarłymi rodzicami, Jana i Bronisławy Wierzbickich; Stanisława i Genowefy Derwiszów wraz ze zmarłym synem: Piotrem; Andrzeja Kowalskiego, Marii Kowalskiej-Laurant, Jana Laurant, Józefa, Anny i Józefa Chochołów, Mieczysława i Janiny Szumnych; Bolesława, Mariana, Julii i Kazimiery Szumnych wraz ze zmarłymi z rodziny, Bronisława i Genowefy Koźniów wraz ze zmarłymi z rodziny, Kazimierza, Marcina, Stefana i Rozalii Dziubów wraz ze zmarłymi z rodziny; Romana Karcza, Bogusławy Majewskiej, Henryka, Grzegorza i Józefy Litwinów, Andrzeja i Janiny Galonów, Stanisława Regulskiego; Stanisława i Marianny Szczepaników, Henryka i Mieczysława Szczepaników wraz ze zmarłymi rodzicami, Wiesława, Edwarda i Ireny Chechelskich; Jana i Stanisława Indyków, Stanisława i Wiktorii Litewków, Sylwestra i Józefy Chowańców, Karola i Barbary Klitów; Władysława, Stanisława i Julianny Kwietniów, Marii Litewków, Józefa Kowalika; Jana Boronia, Władysława i Elżbiety Szlachtów wraz ze zmarłym synem: Marianem; kleryka Grzegorza Stajszczaka, Jana i Katarzyny Szumnych, Genowefy Ornat; Stanisława i Anny Rosów wraz ze zmarłymi rodzicami, Stanisława i Marii Sobesto; Józefa Wojdały, Jana i Heleny Dymaczów wraz ze zmarłymi rodzicami; Lucjana, Tadeusza i Marii Janików, Bolesława i Marii Klimków, Marcjanny Nowak; Stanisława, Bronisława i Kazimiery  Dziobów wraz ze zmarłymi rodzicami; Antoniego i Kazimierę Sienko wraz ze zmarłymi rodzicami; Juliana i Genowefy Galonów, Krzysztofa Szostka; Stanisława i Anastazji Bosaków, Andrzeja i Katarzyny Mirków, Sławomira Kozieła; Władysława i Bronisławy Łapków wraz ze zmarłymi rodzicami, Stanisława i Zofii Żurków wraz ze zmarłymi rodzicami; Romualda i Salomei Szumców, Piotra, Jakuba, Józefy i Rozalii Kamińskich; Ignacego Górnego, Walentego i Wincentyny Wójcików; Zofii Szostek, Piotra i Stefanii Kowackich wraz ze zmarłym synem: Józefem; Ludwika i Stefanii Dziadkowiec, Józefa Marynko wraz ze zmarłymi rodzicami, Michała Franczyka, Marii Doktór wraz ze zmarłymi z rodziny, Wincentego Witka; Tomasza, Bronisława i Antoniny Fugasów, Adama, Krzysztofa, Andrzeja i Marianny Kowalskich; Stanisława i Anieli Brożków, Wojciecha i Stefanii Dymaczów wraz ze zmarłym synem: Władysławem; Władysława i Cecylii Filipowskich wraz ze zmarłymi rodzicami; Edwarda i Marii Galonów wraz ze zmarłymi rodzicami; Jana Orczyka, Stanisława i Stanisławy Jasińskich; Kazimierza i Ireny Kulonów, Józefa i Mieczysławy Ostrowskich; Władysława Galona, Stanisława i Stanisławy Ładów, Stanisława Wyparta wraz ze zmarłymi rodzicami: Janem i Franciszką oraz zmarłymi córkami: Janiną i Teresą; Stanisława i Franciszki Synowskich, Jana i Romana Dudków; Zygmunta Barana, Pawła i Marianny Kowalskich; Stanisława Ornata, Józefa i Wiktorii Kowalskich; Henryka i Danieli Kołodziejczyków wraz ze zmarłymi rodzicami; Romana Szostka wraz ze zmarłymi rodzicami: Władysławem i Stanisławem, Jana i Antoniny Jantosów wraz ze zmarłym synem: Władysławem, Franciszka Woźniaka; Mariana i Heleny Ornatów, Franciszka i Emilii Suktów; Tekli, Agnieszki, Zbigniewa, Władysława i Henryka Wojdałów, Jana i Anny Głodzików; Stanisława i Marii Żurków, Stanisława i Stanisławy Łudzików; Genowefy Białek, Stanisława i Antoniny Wardęgów, Jana i Mieczysławy Chlebdów; Kazimierza, Józefa i Wandy Szumców; Józefa Chochoła wraz ze zmarłymi rodzicami, Antoniego i Zofii Gilów, Mieczysława i Janiny Szumnych; Andrzeja Czarnego, Józefa Tempki; Andrzeja, Stefana i Rozalii Witków, Stefana i Julianny Kuchowiczów; Tomasza, Marii, Franciszka i Kazimiery Litewków, Jana i Marii Rosów, Bolesława i Anieli Kołodziejczyków; Andrzeja i Stefanii Płonków, Kazimierza i Natalii Kowalików; Stanisława Czepca wraz ze zmarłymi rodzicami, Piotra i Antoniny Żurków, Eugeniusza i Anny Bosaków; Jana i Janiny Kowalskich; Tadeusza, Stanisława i Zofii Koźniów wraz ze zmarłymi z rodzin: Szumców i Regulskich; Władysława, Janiny i Heleny Sewerynów; Stefana i Janiny Przeździęk wraz ze zmarłym synem: Stefanem; Kazimierza Łaśko, Stanisława Moskala; Władysława, Jana, Wandy i Anny Kołodziejczyków; Tadeusza Dymacza, Stanisława i Zofii Łapków; Jana, Teofili i Kazimiery Skrzyniowskich; Jana Żurka wraz ze zmarłymi rodzicami, Piotra i Marii Koźniów, Stanisława i Marii Kantorskich; Stanisława i Stanisławy Sewerynów; Jana i Antoniny Kowalskich wraz ze zmarłym synem: Antonim oraz zmarłymi z rodzin: Kowalskich i Kluczewskich;

Część IV

Anny Orkisz, Izydora i Marii Koźniów, Andrzeja i Anieli Dudzińskich; Stanisława Barana wraz ze zmarłymi rodzicami, Władysława Grzybowskiego wraz ze zmarłymi rodzicami, Józefa Dzioby; Józefa i Stanisławy Żołnierków, Michała i Anny Niemiec; Władysława Dymacza wraz ze zmarłymi rodzicami: Wojciechem i Stefanią, Zygmunta Marszałko wraz ze zmarłym synem: Mariuszem; Władysława i Janiny Dudzińskich wraz ze zmarłymi rodzicami; Stefana Goraja wraz ze zmarłymi rodzicami, Jana i Rozalii Sewerynów wraz ze zmarłymi rodzicami; Stanisława i Rozalii Bułów wraz ze zmarłym synem: Marianem; Stanisława, Władysława i Genowefy Litewków; Edwarda Sałęgi, Stefana, Jana, Stefanii i Wiktorii Synowskich; Stanisława, Władysława i Janiny Jakubczyków, Józefy Kozień, Anny Witek, Edwarda Jędrzejowskiego, Józefa i Janiny Leśniaków; Kazimierza i Andrzeja Sałęgów, Andrzeja i Marianny Kowalskich; Józefa i Marii Knapików wraz ze zmarłymi rodzicami, Kazimierza Żurka wraz ze zmarłymi rodzicami i teściami; Stanisława i Stanisławy Kowalskich, Józefa i Marii Żurków wraz ze zmarłym synem: Jerzym; Józefa i Marii Windysów, Anny Jagło wraz ze zmarłymi z rodzin: Windysów i Jagło; Andrzeja i Antoniny Skrzyniowskich wraz ze zmarłymi synami: Edwardem i ks. dr. Andrzejem, Franciszka i Kazimiery Litewków; Mieczysława Kowalskiego, Franciszka i Antoniny Wojdałów; Mariana Żurka, Stanisława i Kazimiery Dudzińskich; Józefa i Anny Litewków wraz ze zmarłymi rodzicami, Stanisława Żurka wraz ze zmarłymi rodzicami; Władysława Żurka, Wandy Gołębiewskiej; Jana i Marii Tomolików, Edwarda i Stefanii Biernackich wraz ze zmarłą siostrą: Anielą; Innocentego Kowalskiego wraz ze zmarłymi rodzicami, Innocentego i Wandę Kowalskich; Mariana Szumnego wraz ze zmarłymi z rodzin: Hajto i Szumny, Pawła Kołodziejczyka; Andrzeja i Józefa Szumnych, Władysława i Janiny Fuks, Jakuba Kantorskiego, Józefa i Kazimiery Szopów wraz ze zmarłymi synami: Józefem i Stanisławem; Jana Gorzkowskiego, Antoniego i Stefanii Janeckich wraz ze zmarłymi synami: Stanisławem i Stefanem; ks. Wojciecha Galona, Bronisławy i Wiesławy Wujak, Wojciecha, Anny, Marii, Wincentego, Jana i Heleny Galonów; Henryka i Kazimiery Szlachtów; Jana, Stefana, Ferdynanda i Julianny Żurków, Zbigniewa Zięby, Władysława i Heleny Jakubczyków; Mariana Kozyry wraz ze zmarłymi rodzicami: Stefanem i Magdaleną, Stanisława i Franciszki Kowalskich, Lucyny Jakubczyk, Jana Kota, Piotra Galona; Jana i Heleny Wąsików; Józefa Walczy, Andrzeja i Karoliny Żurków, Stanisława i Heleny Bosaków wraz ze zmarłymi rodzicami; Władysława i Stanisławy Regulskich; Józefa i Stanisławy Szostków; Jerzego, Kazimierza i Stefanii Wojtalów; Bronisława i Janiny Szumnych, Jana i Jadwigi Litewków; Stefana i Eugenii Janeckich; Anny Bosak, Zygmunta i Kazimiery Szumnych; Stefana i Barbary Stochalskich wraz ze zmarłymi z rodzin: Stochalskich i Machajów; Stanisława i Katarzyny Cyganków, Jana i Rozalii Płonków; Stanisława i Anastazji Bosaków; Wincentego, Elżbiety i Teresy Nowaków, Józefa Domańskiego, Stanisława Wierzbickiego wraz ze zmarłymi rodzicami: Piotrem i Marianną; Stanisława i Heleny Przyworów wraz ze zmarłymi synami: Adamem, Antonim i Andrzejem z żoną Władysławą; Wincentego, Józefa i Otylii Dymaczów; Józefa i Janiny Dziurów wraz ze zmarłym synem: Stanisławem; Antoniego i Stefanii Hładczuków, Pawła i Anny Witków, Jana i Jadwigi Dziurów wraz ze zmarłymi dziećmi; Pawła i Danutę Wierzbickich, Jana i Stefanię Filipowskich; Jerzego i Zofii Matejko wraz ze zmarłymi rodzicami, Józefa i Marii Knapików wraz ze zmarłymi rodzicami; Stanisława Miski, Jana, Tadeusza i Franciszka Dąbrowskich; Haliny Muzyk, Władysława, Romana i Stanisławy Szostków, Mariana Kozyry; Mariana, Władysława i Stefanii, Jana i Franciszki Wypartów, Jana i Jadwigi Dziurów, Pawła i Anny Witków; Mieczysława i Kazimiery Żurków, Tomasza i Franciszki Litewków, Tadeusza Porębskiego; Piotra i Anieli Jagłów, Kazimierza, Edwarda i Genowefy Kaczmarczyków, Wojciecha i Katarzyny Kijak, Józefa i Marii Goryl; Bronisława i Katarzyny, Władysława i Stanisławy Galonów, zmarłych z rodzin: Ornatów i Gleniów, Jana i Heleny Prządo wraz ze zmarłymi rodzicami; Wojciecha i Anieli Koźniów wraz ze zmarłymi rodzicami, Mieczysława i Marii Książów wraz ze zmarłymi rodzicami, Zdzisława i Mieczysława Wojdałów, Stanisława i Marii Kołodziejów, Stefanii Wołek wraz ze zmarłymi z rodziny; Kazimierza i Władysławy Bąbów wraz ze zmarłym synem: Ryszardem, Stanisława i Marii Kowalskich wraz ze zmarłymi córkami, Kazimierza, Kacpra i Marii Żurków, Stanisława i Heleny Synowskich; Macieja Rosiek; Władysława, Józefy i Zofii Woźniczków wraz ze zmarłymi rodzicami; Józefa Tureckiego wraz ze zmarłymi rodzicami; Zygmunta i Jadwigi Regulskich wraz ze zmarłym synem: Wojciechem; Antoniego i Heleny Witków wraz ze zmarłymi rodzicami; Stefana i Jacka Kowalskich, Stanisława i Eleonory Wojdałów wraz ze zmarłymi teściami, Klemensa i Zofii Nawrotów; Piotra i Julii Nowaków wraz ze zmarłymi rodzicami i dziećmi: Józefem i Stanisławą; Franciszka i Marii Filipowskich wraz ze zmarłymi rodzicami; Mirosława, Jana i Józefy Waśniowskich, Kazimierza i Henryki Świtek, Joanny Talowskiej