INFORMACJA DLA PARAFII

19 Sie

Parafianie z: Białego Kościoła oraz Bębła-Czajowic mają zamiar wybudować na cmentarzu parafialnym w Białym Kościele pomnik nagrobny śp. ks. kan. Marianowi Matusiakowi, długoletniemu proboszczowi parafii św. Mikołaja w Białym Kościele, inicjatorowi powstania kościoła w pod wezwanie Miłosierdzia Bożego w Bęble-Czajowicach oraz proboszczowi parafii NMP Królowej w Będkowicach.

W listopadzie będziemy przezywać drugą rocznicę śmierci śp. ks. kan. Mariana Matusiaka. Grób kapłana znajdujący się wśród grobów naszych bliskich zmarłych, spoczywających na cmentarzu parafialnym w Białym Kościele, powinien być godny i być wizytówką naszych parafii. Tym bardziej, że wielu parafian apelowało o podjęcie starań dotyczących budowy nagrobka.

Parafia Biały Kościół chciałaby, żeby na cmentarzu powstał grób kapłański z prawdziwego zdarzenia, w którym mogliby w przyszłości zostać pochowani kapłani pracujący w naszych  parafiach. W pobliżu grobu ks. kan. Mariana znajduje się pomnik przypominający budowniczego kościoła w Białym Kościele  – ks. Wincentego Kozłowskiego. Projekt zakładałby połączenie tych grobów w jedną mogiłę oraz dawałby możliwość do sprawowania Mszy św. w Uroczystość Wszystkich Świętych czy Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych.

Zwracamy się zatem do parafian Białego Kościoła, Bębła-Czajowic oraz Będkowic o życzliwe zrozumienie tej prośby oraz jej wsparcie przez dobrowolne ofiary składane w swoich parafiach w kopertach z dopiskiem „Grób kapłanów”.

Duszpasterze:

Ks. Marek Wcisło – Proboszcz

Ks. Stefan Trojan  – Proboszcz

Ks. Zdzisław Targosz – Proboszcz