Informacja przekazana parafianom w czasie podsumowania roku 2014 dotycząca:

05 sty

A.

Głównym zadaniem, które obecnie stoi przed nami to:

1. Wzmocnienie stropu kościoła oraz więźby dachowej.

2. Docieplenie stropu.

Informuję jeszcze raz wszystkich parafian, że po komisji konserwatorskiej w naszym Kościele, we wrześniu 2014 zapadła decyzja Wojewódzkiego Małopolskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie o konieczności:

1. opracowania pełnej dokumentacji techniczno-prawnej,

2. uzyskania pozwolenia na budowę,

3. uzyskania pozwolenia konserwatorskiego.

Na dzień dzisiejszy posiadamy :

 1) pełną dokumentację na projektowany zakres prac,

 2) dokumentację w pierwszej kolejności złożono do Wojewódzkiego Małopolskiego Konserwatora Zabytów w Krakowie z wnioskiem
o pozwolenie konserwatorskie,

3) W dniu 28 listopada 2014r uzyskaliśmy Pozwolenie Konserwatorskie w formie decyzji administracyjnej,

 4) Po uprawomocnieniu się w/w decyzji tj. 12 grudnia 2014 złożyliśmy wniosek do Starostwa Powiatowego w Krakowie Al. Słowackiego 20,                 Wydział Architektury o wydanie pozwolenia na budowę. Sprawa trwa.

Informuję również, że mając na uwadze koszty związane z wykonaniem tych wszystkich prac, by, choć w części odciążyć parafię, staramy się
o uzyskanie dofinansowania. W dniu 15 grudnia 2014 wystąpiliśmy z wnioskiem o dotację do Urzędu Marszałkowskiego, który realizuje obecnie projekt wspierający tego typu inwestycje — rozpatrzenie wniosków do połowy lutego 2015. W chwili obecnej przygotowujemy również wniosek do Konserwatora Zabytków w Krakowie O dotację — rozpatrzenie wniosków planowane na koniec marca 2015r.

Mówię o tym wszystkim po to by uświadomić wam z jak poważnym problemem przyszło nam się zmierzyć i że ta sprawa cały czas „żyje” w głowie Ks. Proboszcza i Duszpasterskiej Rady Parafialnej, choć na pozór, patrząc okiem laika, nie widać przykościelne rusztowania, dźwigu
i robotników.

Pamiętajmy, że ten Kościół to nasze wspólne dziedzictwo i dobro, gromadzimy się
w nim na wspólną modlitwę i dlatego powinniśmy wszyscy bez wyjątku o niego dbać tak by przyszłe pokolenia odziedziczyły coś po nas. Wszystko to czynimy z miłości do tej parafii i  świątyń, aby praca poprzednich proboszczów i wiernych nie poszła na marne, ale była rozwijana, ubogacana i, jeśli trzeba poprawiana, a wierni mogli tu, w tym kościele się: modlić, uświęcać  i doskonalić.

B.

Pragnę również poinformować wszystkich parafian, że sprawy finansowe związane
z cmentarzem przedstawię w połowie lutego 2015r, po tym jak nasz administrator cmentarza, zarządca Firma: „KRUK”, na spotkaniu
z  Duszpasterską Radą Parafialną  na początku lutego 2015r przedstawi sprawozdanie finansowe.

C.

Pragnę poinformować, iż po czterech latach zakończyła się kadencja Duszpasterskiej Rady Parafialnej. Jednak w czasie wizytacji ks. bp Damian Muskus przychylił się do mojej prośby
o przedłużenie kadencji Duszpasterskiej Rady Parafialnej do czasu zakończenia rozpoczętych prac i inicjatyw związanych z budynkiem kościoła. Dzięki decyzji ks. Biskupa przebieg rozpoczętych remontów będzie przebiegał szybciej, gdyż obecny skład Duszpasterskiej Rady Parafialnej jest już szczegółowo zapoznany z problemami wynikłymi w trakcie prac.

 

O STROPIE NASZEGO DACHU

23 paź

Pragnę poinformować wspólnotę parafialną, że prace związane z docieplaniem
i remontem stropu naszego kościoła cały czas trwają. Pojawił się kolejny problem – kiedy to w lipcu br. kościół został zalany wodą w czasie obfitych opadów. Okazało się, że przez dach, zrobiony dach w 2007 r., przenika woda do wnętrza kościoła po ścianach
i kasetonach. Czytaj dalej… »

 

Nowenna do św. Michała Archanioła

19 paź

Pieśń na wystawienie.

Modlitwa wstępna:
Patronie nasz, święty Michale Archaniele, Obrońco Kościoła i Wodzu potężny wojska niebieskiego, przybądź nam na pomoc w potrzebach naszych i wybaw z niebezpieczeństw duszy i ciała, którymi zagrażają duchy ciemności. Miłość Twoja i moc, święty Archaniele, większa jest niżeli ich nieprawość i szkodliwość. Gdy oni ciągną nas do obrazy Boga, Ty nas powstrzymuj od grzechu. Gdy oni sieją wśród nas niezgodę, Ty jako Anioł pokoju zachowaj nas i utwierdź w jedności. Gdy oni rozkładają przed nami sidła zdrad swoich, Ty odwracaj serca nasze od ich zasadzek i dawaj nam poznać wszelkie ich podstępy.Twojej Obronie powierzony jest Kościół cały. Strzeż go w Ojczyźnie i parafii naszej od upadku i ratuj od zamachów nieprzyjaciół, aby chwała Boża szerzyła się i wzrastała. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Czytaj dalej… »

 

22 dzień każdego miesiąca Nabożeństwo dziękczynne za kanonizację św. Jan Pawła II

19 paź

1.    Pieśń na wystawienie: Kłaniam się Tobie…
2.    Wystawienie Najświętszego Sakramentu.
3.    Litania do bł. Jana Pawła II recytowana (verte). Czytaj dalej… »

 

III Piątek Miesiąca Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

19 paź

1.    Pieśń na wystawienie: Upadnij na kolana.
2.    Wystawienie Najświętszego Sakramentu.
3.    Śpiew: O Krwi i Wodo /3x.
4.    Koronka do Miłosierdzia Bożego: Czytaj dalej… »

 

Prośba o dyspensę.

19 paź

Poniżej znajduje się odsyłacz z którego można pobrać prośbę o dyspensę (potrawy i zabawa).

Prośba o dyspensę

 

Prośba do Wspólnoty Parafialnej św. Mikołaja i Michała Archanioła w Białym Kościele

19 paź

Wszystkich Parafian i Ludzi dobrej woli, autentycznie i szczerze zatroskanych
o przyszłość tego kulturalno – religijnego dziedzictwa, jakim jest Kościół pod wezwaniem św. Mikołaja w Białym Kościele, pragniemy poinformować, że na podstawie sugestii Parafian w czasie wizyty duszpasterskiej zwanej kolędą, Duszpasterska Rada Parafialna
w dniu 26 maja 2011r. podjęła decyzję o odnowieniu, modernizacji okien i witraży w kościele parafialnym. Podpisane zostały umowy: Czytaj dalej… »