Podziękowanie po ŚDM Kraków 2016

13 sie

Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim parafianom, którzy zaangażowali się w przyjęcie gości z różnych stron świata. Dziękuję za Waszą dyspozycyjność, wspaniałą gościnę i otwarte serca. Podziękowania kieruję na ręce p. Marty Stochalskiej-Budzyn  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi oraz wszystkich zaangażowanych w pomoc na terenie szkoły. Podziękowania należą się również grupom OSP z Białego Kościoła i Wielkiej Wsi oraz Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej, którzy czuwali nad bezpieczeństwem naszych pielgrzymów. Serdecznie dziękuję również Białokościelankom i Wielkowsiankom, bowiem Wasza pomoc przy wydawaniu posiłków okazała się niezbędna. Dalej pragnę podziękować wszystkim pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za udostępnienie krzeseł i stołów, p. Józefowi Wojdale i Wiesławowi Kowalskiemu za przetransportowanie ich na miejsce oraz Radzie Sołeckiej za udostępnienie namiotu. Dzięki Waszej pomocy nasi goście mogli schronić się przed deszczem i spożyć posiłki w dogodnych warunkach. Nie sposób nie wspomnieć również o Siostrach Misjonarkach – s. Annie, s. Joannie i s. Marii Pascal, które czuwały nad organizacją tych wspaniałych dni w naszej parafii. W sposób szczególny dziękuję p. Leszkowi Wałuszko, za jego dyspozycyjność i pomoc w przygotowaniach do katechez, które odbywały się w naszej świątyni. Pragnę także serdecznie podziękować wolontariuszom, którzy poświęcili swój wolny czas i zaopiekowali się naszymi gośćmi: Justyna Windys, Kinga Windys, Paulina Szumny, Katarzyna Skrzyniowska, Mariola Pogan, Dominika Szumny, Paulina Seweryn, Anna Wieszczecińska, Wiktoria Krawiec, Anna i Marysia Tomczyk, Aleksandra Szumny, Filip Nowakowski, Bartosz Kołodziejczyk, Karolina Hojda, Paulina Piechówka, oraz p. Antoni Leliew, który pomagał wolontariuszom porozumiewać się z pielgrzymami w języku francuskim. Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękuję. Jeśli kogoś pominąłem, przepraszam. Bez Was organizacja tych dni byłaby niemożliwa. BÓG ZAPŁAĆ.

 

Rok Miłosierdzia

06 mar

NADZWYCZAJNY JUBILEUSZ MIŁOSIERDZIA

Ojciec Święty Franciszek bardzo pragnie, aby kolejny i jakże niezwykły Rok Święty był przede wszystkim zorganizowany w każdej Diecezji, jako szczególny moment odnowy życia duszpasterskiego.

Czytaj dalej… »

 

Lista nowo wybranej Duszpasterskiej Rady Parafialnej

28 lut

Lista członków DRP w parafii św. Mikołaja
w Białym Kościele, 32-089 Wielka Wieś
na okres 3 letniej kadencji w latach 2016 – 2018.

Ks. Marek Wcisło – Proboszcz
S. Anna Marciniak – Siostra Misjonarka
P. Krzysztof Banasik – p. Organista, Bębło Czytaj dalej… »

 

Podsumowanie wizyty duszpasterskiej

06 lut

odbytej przez
ks. proboszcza Marka Wcisło, ks. dr. Grzegorza Godawę
i ks. dr. Marcina Wolczko,
wygłoszone przez Ks. Proboszcza w 5 niedzielę  Zwykłą ,

7 lutego A. D. 2016

Wizyta duszpasterska, zwana kolędą, ma w Polsce bardzo długą tradycję. Podstawowym jej celem jest błogosławieństwo mieszkania i jego domowników. Dlatego odwiedziny duszpasterskie mają przede wszystkim charakter domowej liturgii. Witając się słowami: „pokój temu domowi”, kapłan życzy, aby stale był w tym domu obecny Chrystus, który przez swoje przyjście przyniósł światu i ludziom pokój. We wspólnej modlitwie i obrzędzie błogosławieństwa duchowni razem z rodziną proszą Boga o Jego łaski i pomoc w Nowym Roku. W czasie wizyty duszpasterskiej kapłani lepiej poznają swoich parafian, wiernych, którym służą, mogą rozeznać, jakie są ludzkie potrzeby i niedostatki, mogą podziękować za pomoc i zaangażowanie w życie parafii. Wierni natomiast mogą prosić o odpowiedź na pytania dotyczące parafii czy duszpasterstwa, a czasami po prostu wyrazić wdzięczność duszpasterzom za ich zaangażowanie i przykład kapłańskiego życia Czytaj dalej… »

 

Podsumowanie pracy duszpasterskiej 2015 r.

06 lut

Orędzie Księdza Proboszcza Marka Wcisło
podsumowujące rok pracy duszpasterskiej 2015,
a wygłoszone 1 stycznia 2016 r.

Nad bramami domów na wsi oraz w miastach można zobaczyć obraz lub figurę Matki Bożej z Dzieciątkiem. Nawet w jednej z bram starego Krakowa – Bramie Floriańskiej – widnieje obraz Bogarodzicy. W tym wyraża się życzenie, by błogosławieństwo Jezusa Chrystusa i opieka Jego Matki spoczęły na tych, którzy wychodzą przez tę bramę i przez nią wchodzą. Czytaj dalej… »

 

Prośba o dyspensę.

19 paź

Poniżej znajduje się odsyłacz z którego można pobrać prośbę o dyspensę (potrawy i zabawa).

Prośba o dyspensę